Länkstig

Carina Borgström Källén

Universitetslektor

Enheten för pedagogik: musik, dans och teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Viceprefekt

Högskolan för scen och musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Carina Borgström Källén

Carina Borgström Källén är docent i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik. Hon har en PhD i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hösten 2014 tilldelades Carina pris av Svenska musikaliska akademin för sin avhandling När musik gör skillnad – genus och genrepraktiker i samspel.

Carinas forskningsintresse rör sig inom områden som på olika sätt relaterar till undervisning i konstnärliga, pedagogiska kontexter, främst med fokus på genrepraktiker, normer, genus, jämställdhet och intersektionalitet. Bland hennes pågående forskningsprojekt kan nämnas Musiklärarstudenters syn på motivation, lärande och professionella mål – en longitudinell studie som löper under åren 2016-2021, Musik och genus i högre musikutbildning, en uppföljning – en studie där ett utvecklingsprojekt undersöks retrospektivt, och projektet Karriär, kvinna och professor i musikpedagogik – en fallstudie om kvinnliga professorer i musikpedagogik. Nämnas kan också ett avslutat samarbetsprojekt med Stockholms konstnärliga högskola, Den gestaltande kroppen, perspektiv på ämneskonception i dans- och vokalundervisning. Detta projekt har studerat ämneskonception i dans- och sångundervisning i relation till den gestaltande kroppen som instrument för lärande.

Carina undervisar både på grund- och forskarutbildningsnivå och då i huvudsak inom det musikpedagogiska ämnesområdet. Hon är också studierektor för examensarbeten på ämneslärarprogrammets inriktningar dans, musik och teater. Dessutom är hon flitigt anlitad som föreläsare utanför GU.