Länkstig

Anders Carlsson: Tillbaka till institutionen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Anders Carlsson.
Fullständig titel: I’d prefer not to: Situating Acting as an Instituent Practice

Performance med fyra personer i ett skjul, iklädda underkläder
Foto: Riku-Pekka Kellokoski

Projektet undersöker skådespelarkonsten i ett samtida horisontaliserat institutionellt klimat i termer av en slags förlorad situering, och prövar i vilken utsträckning skådespelarkonsten kan navigera institutionell heteronomi genom att på ett lekfullt sätt införliva det institutionellt imaginära som en delad erfarenhet av icke-vetande, vilket bildar en ny ”situation” för utövandet av skådespeleri, samt utövandet av publikt deltagande.

Med vägledning av den fiktiva karaktären Bartleby från Melville’s klassiska roman, utforskas konstnärliga taktiker som negerar det rådande för att frigöra heterotopisk produktivitet av multipla alternativ till ett rådande institutionellt villkor, vilket både återkopplar till historisk avantgardism och skissar på en framtida post-avantgardistisk repertoar av parasitära/mutualistiska taktiker.

Hypotesen är att införlivandet av multipla inkongruenta imaginära positioner inom ett givet institutionellt villkor som ett slags konstnärligt material, öppnar konstformens unika bidrag till frågor om konstens motstånd i termer av en tredje generationens institutionskritik och som en instituerande praktik. Genom att använda scenen som ett etisk-politiskt laboratorium för agonistiska former av interaktion, experimenterar projektet med institutionell rehabilitering och ökad social motståndskraft genom att producera och distribuera en fronetisk praktisk kunskap i hur vi kan hantera polariserande antagonism utan att underkastas en suverän auktoritet.

Studien behandlar främst skådespelarkonst som en konstskapande och en pedagogisk praktik, men avsikten är att demonstrera hur en förkroppsligande och performativ institutionell skådespelarpraktik potentiellt genom lyhördhet för det situationsspecifika har bredare tillämpning, särskilt i situationer som präglas av ett epistemiskt underskott och där flera inkompatibla diskurser står i antagonistiskt förhållande.

Porträtt av Anders Carlsson
Anders Carlsson, doktorand