Bild
Student sitter vid ett bord och får återkoppling av lärare som står bredvid
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Att skapa ett konstnärligt forskningsprojekt

Kurs
MVK301
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill skapa eller fortsätta på ett konstnärligt forskningsprojekt i scenisk eller musikalisk gestaltning. Den vänder sig också till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper om konstnärlig forskning, oavsett om du i första hand vill använda dessa kunskaper i din konstnärliga verksamhet, eller vill fortsätta med studier på forskarnivå.

Om utbildningen

I kursen arbetar du kontinuerligt med att formulera dina egna forskningsidéer och utveckla en beskrivning av ditt projekt. Du diskuterar också andra kursdeltagares idéer och förslag till forskningsprojekt, liksom andra konstnärliga forskningsprojekt inom musik- och scenområdet. Kursen behandlar metoder och metodologi som används inom fältet och ger exempel på och diskuterar olika dokumentations- och publiceringsformer. Du får möjlighet att söka svar på dina frågor omkring konstnärlig forskning i scenisk och musikalisk gestaltning och vad konstnärlig forskning kan göra. Kursen lär dig identifiera vad som karaktäriserar ett konstnärligt forskningsprojekt i relation till ett konstnärligt arbete respektive ett vetenskapligt forskningsprojekt.

I kursen får du även möjligheter att förbättra din förmåga att utforma en projektbeskrivning för en ansökan om forskningsfinansiering eller forskarutbildning.

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier av olika konstnärliga forskare samt presentationer av forskningsprojekt. En central del är workshops och diskussioner baserade på forskningspublikationer samt litteratur om konstnärlig forskning.

Kursen riktar sig till dig som

  • vill ansöka till utbildning på forskarnivå inom scenisk och musikalisk gestaltning och vill arbeta vidare med hur du ska formulera din projektbeskrivning
  • är intresserad av hur konstnärlig forskning och forskningsidéer kan användas i konstnärlig praktik
  • vill veta mer om konstnärlig forskning i scenisk och musikalisk gestaltning, dess relevans och möjligheter
  • vill starta eller fortsätta ditt eget konstnärliga forskningsprojekt inom scenisk eller musikalisk gestaltning

Kursen ges som internetbaserad distanskurs. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Undervisningsspråk: engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig masterexamen inom musik- eller scenområdet alternativt ämneslärarexamen i musik, dans eller teater, eller motsvarande. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Så är det att plugga

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler