Länkstig

Agnes Nurbo

Kvalitetssamordnare

Samhällsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Konstepidemins väg 2a
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Agnes Nurbo

Samordnar, bereder och handlägger ärenden för fakultetsstyrelsen och beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sakkunnig i frågor avseende utbildningsutvärderingar med extern bedömning på grundnivå och avancerad nivå gentemot fakultets- och institutionsledning. Ansvarig för remisser och utredningar vid behov inom ansvarsområdet. Samordnare av processen kring pedagogiskt pris och studiemiljöpris. Samordnare och handläggare för fakultetens likabehandlingsnätverk. Arbetar med fakultetens årsuppföljning.