Göteborgs universitet

Kollegier

Kollegierna är mer eller mindre informella grupperingar med ett specifikt intresseområde inom forskning och utbildning. Kollegierna finns för att utveckla medlemmarnas kompetens inom olika inriktningar, bidra till utveckling och söka kopplingar till olika utvecklingsprojekt. Seminarierna som anordnas av kollegierna är öppna för alla intresserade.