Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus A

Aktionsforskningskollegiet

En mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger.

Kollegiet vill:

  • utveckla medlemmarnas kompetens inom aktionsforskningens olika inriktningar
  • bidra till utvecklingen av aktionsforskningen vid Göteborgs universitet och söka kopplingar till olika utvecklingsprojekt som pågår i förskola och skola
  • bidra till skolutveckling.

Vill du ha fortlöpande information och kallelse till seminarier?
Sätt upp dig på sändlistan genom att kontakta Åsa Hirsh asa.hirsh@gu.se

Nätverk

Aktionsforskningkollegiets verksamhet består till stora delar av arbete i olika nätverkskonstellationer. Samarbeten och utbyten är grunden för att kunskapsbildning och utveckling ska ske. Det handlar om samarbete mellan olika verksamheter, forskargrupper och länder.

Ett par nätverk är mer formaliserade: