Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Aktionsforskningskollegiet

En mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger.

Kollegiet vill:

  • utveckla medlemmarnas kompetens inom aktionsforskningens olika inriktningar
  • bidra till utvecklingen av aktionsforskningen vid Göteborgs universitet och söka kopplingar till olika utvecklingsprojekt som pågår i förskola och skola
  • bidra till skolutveckling.

Vill du ha fortlöpande information och kallelse till seminarier?
Sätt upp dig på sändlistan genom att kontakta Anette Olin.

Nätverk

Aktionsforskningkollegiets verksamhet består till stora delar av arbete i olika nätverkskonstallationer. Samarbeten och utbyten är grunden för att kunskapsbildning och utveckling ska ske. Det handlar om samarbete mellan olika verksamheter, forskargrupper och länder.

Ett par nätverk är mer formaliserade:

  •     NNAF - Nordiskt Nätverk i Aktionsforskning
  •     SNAF - Svenskt nätverk för aktionsforskning
  •     PEP Pedagogy, Education, Praxis

Kontakt

Peter Johannesson
Sekr. Aktionsforskningskollegiet
peter.johannesson@gu.se