Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet Genusperspektiv i pedagogik

Kollegiet utgör en mötesplats för personer inom och utom institutionen med intresse för köns-/genusperspektiv inom pedagogikens område. I form av seminarier och föredragningar av medarbetare i verksamheten och inbjudna gäster presenteras och diskuteras forskningsverksamhet av relevans för kollegiet, däribland avhandlingsarbeten och färdiga avhandlingar, liksom annan forskning inom området, nationell som internationell. Här behandlas också den vetenskapliga utvecklingen inom området.

Kollegiets seminarier vänder sig till studerande, lärare och forskare inom universitet och högskolor samt pedagoger i förskolan, grundskolan, gymnasiet och andra skolformer. Seminarierna är öppna för alla. Ingen anmälan behövs.

 

OBS! Kollegiet är för tillfället vilande.

Evenemang vid IPS

Hitta alla
evenemang