Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för språkpedagogik

Kollegiet för språkpedagogik är ett forum för den vetenskapliga diskussionen om språkligt lärande, undervisning och bedömning på alla utbildningsnivåer.

I form av arbetsseminarier och föredragningar presenterar medlemmar och inbjudna gäster pågående forskning och doktorandprojekt. Här behandlas också teoretisk, metodisk och empirisk utveckling inom bedömning och det språkpedagogiska området. Vanligen ges seminarier ungefär en gång i månaden under läsåret. Då träffas vi för att diskutera aktuell forskning, vetenskapliga texter och/eller lyssna på inbjudna föreläsare.

Med anledning av de restriktioner som införts i samband med den pågående pandemin planeras dock i nuläget inga fysiska seminarier under höstterminen 2021. Information om kommande tillfällen (i fysiskt eller digitalt format), uppdateras löpande på denna sida.

Kollegiet för språkpedagogik är kopplat till forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk. Genom en e-postlista skickas inbjudan och information ut om kollegiets seminarier. Vill du ha fortlöpande information och inbjudan till kollegiet, kan du sätta upp dig på sändlistan genom att kontakta kollegiets sekreterare Åsa Sebestyen (asa.sebestyen@gu.se).