Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för språkpedagogik

Kollegiet för språkpedagogik är ett forum för den vetenskapliga diskussionen om språkligt lärande, undervisning och bedömning på alla utbildningsnivåer.

Kollegiet för språkpedagogik är kopplat till forskningsmiljön  Lärande, undervisning och bedömning i språk. Vanligen ges seminarier ungefär en gång i månaden under läsåret. Då träffas vi för att diskutera aktuell forskning, vetenskapliga texter och/eller lyssna på inbjudna föreläsare. Här behandlas också teoretisk, metodisk och empirisk utveckling inom bedömning och det språkpedagogiska området. 

Genom en e-postlista skickas inbjudan och information ut om kollegiets seminarier. Vill du ha fortlöpande information och inbjudan till kollegiet, kan du sätta upp dig på sändlistan genom att kontakta kollegiets sekreterare Åsa Sebestyen (asa.sebestyen@gu.se).

Evenemang vid IPS

Hitta alla
evenemang