Göteborgs universitet
Bild
Forskargrupper mosaik
Länkstig

Vår forskning: forskargrupper vid WCMTM

WCMTM har sedan starten 2015 rekryterat 26 unga forskargruppsledare inom translationell och molekylär medicin. Forskarna är aktiva vid Sahlgrenska akademin såväl som vid Naturvetenskapliga fakulteten och bedriver framgångsrik forskning av hög internationell klass. Även fellows inom DDLS-programmet är knutna till WCMTM.

Att ta tillvara forskningsresultat i klinisk verksamhet är en nyckelfaktor för centret. Därför är vår forskning starkt kopplad till regionen och universitetssjukhuset. Vi samverkar också med AstraZeneca genom flertalet samarbetsprojekt för att knyta an till industrin och aktörer utanför akademin. WCMTM:s forskningsområden inkluderar bl.a. metabolism, neurovetenskap, cancer, inflammation och läkemedelskemi.