Bild
Emma Börgeson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Emma Börgeson Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
University of Gothenburg

Kort beskrivning

Emma Börgeson, PhD, biträdande lektor i medicin, undersöker den terapeutiska potentialen för immunmodulering vid fetmarelaterad kardiometabolisk patofysiologi. Målsättningen är att identifiera den underliggande orsaken till metabolismsjukdomar och en mer effektiv behandling riktad mot inflammation, som ligger till grund för patofysiologi.