Göteborgs universitet
Bild
Vasaparken
Foto: Johan Wingborg

WCMTM Vision och värdegrund

Som forskningscentrum vill WCMTM vara en öppen miljö där excellent forskning, innovation och patientnytta är i fokus.

Vår vision

Vår vision är att vara en ledande interdisciplinär forskningsmiljö som med excellens och innovation inom data-driven och molekylär life science verkar för effektiva kliniska verktyg och interventioner.

Våra värdeord

Centrumets värdeord är en grund för oss att tillsammans skapa en miljö präglad av samarbetsanda, nyfikenhet och tvärvetenskaplighet, öppenhet och inkludering. Detta hjälper oss att driva framsteg och tillväxt, och att bidra till samhällets bästa.

  • Vetenskaplig excellens & Frihet
  • Nyfikenhet & Tvärvetenskaplighet
  • Öppenhet & Inkludering
  • Samarbetsanda
  • Ledarskap för framsteg och tillväxt
  • Samhällsnytta