Bild
Johan Zelano
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Johan Zelano Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kort beskrivning

Johan Zelano är neurolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Om Zelano Group

Johan Zelano är neurolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han är gruppchef för vuxenepilepsi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Forskargruppen tillhör Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och blev en del av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin i juni 2020.

Om forskningen

Forskningen syftar till att förstå uppkomsten av, förebygga och förbättra behandlingen av förvärvad epilepsi. Vi använder nationella register, bilddiagnostik, blodprover och andra metoder för att försöka förutsäga förvärvad epilepsi och undersöka hur det bäst ska behandlas. I projektet kartlägger vi just nu riskfaktorer för epilepsi efter stroke, hjärninfektion, skalltrauma eller vid demens elller multipel skleros och hur epilepsi inverkar på prognosen vid dessa tillstånd. Vi arbetar också med läkemedelsregister för att förstå vilka antiepileptiska läkemedel som fungerar bäst vid vilken förvärvad epilepsi.

Gruppen studerar också psykosociala och socioekonomiska konsekvenser av epilepsi. Forskningen är nära kopplad till epilepsisjukvården i VGR.

Bakgrund

Epilepsi kan vara medfödd, men också förvärvas efter hjärnskada. Det saknas idag behandlng som kan förebygga förvärvad epilepsi och kunskapen om optimal behandling av epilepsi när den väl uppstått är också dålig.

Syfte

Gruppens forskning syftar till att förbättra diagnostik och behandling av förvärvad epilepsi. 

Resultat 

I nationella registerstudier har vi de senaste åren identifierat riskfaktorer och förekomst av förvärvad epilepsi efter stroke, trauma, hjärninfektioner, demens och multipel skleros. Genom andra register undersöker vi om överlevnaden påverkas av förvärvad epilepsi och med hjälp av läkemedelsregistret studeras vilka antiepileptiska läkemedel som fungerar bäst. 

Vi driver också kliniska studier, främst i jakt på biomarkörer för förvärvad epilepsi som kan möjliggöra tidig diagnos. I sådana projekt undersöker vi om avbildning eller blodprov kan användas. Därutöver studerar vi psykosociala konsekvenser av epilepsi. 

Mycket av vår forskning baseras på internationella samarbeten och vi ordnar varannat år konferenseen Seizures & stroke (www.seizuresandstroke.com).

Ett porträtt av forskaren Johan Zelano
Foto: Johan Wingborg

Kontaktuppgifter

johan.zelano@neuro.gu.se

Sektionen för klinisk neurovetenskap vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Box 430
405 30 Göteborg
Besöksddress: Blå Stråket 7, Plan 3, Sahlgrenska , 413 45 Göteborg