Bild
Länkstig

Molekylär psykiatri

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vi studerar molekylära mekanismer bakom svår psykisk sjukdom (bipolär sjukdom och schizofreni) genom att modellera neural utveckling med IPS-celler (Inducerade Pluripotenta Stamceller).

Vår forskning

Vår forskning fokuserar på svåra psykiska sjukdomar, inklusive bipolär sjukdom och schizofreni, med särskild vikt på neural utveckling. Specifikt är vi intresserade av hur störningar vid utveckling av neurala nätverk leder till manifest psykisk sjukdom. En inriktning är vilken roll kalciumkanalgenen CACNA1C spelar, då tidigare genomvida analyser visat att den är associerad med både bipolaritet och schizofreni. För tillfället utvecklar vi IPS-cellbaserade modeller av bipolär sjukdom från patienter med djup klinisk data.

Tre bilder som visar markörer för pluripotens och neural differentiering i IPS-celler, neurala progenitorceller samt neuron.
Markörer för pluripotens och neural differentiering i IPS-celler, neurala progenitorceller och neuron. Illustration: Erik Smedler

Samarbete

Parallellt med detta genomför vi kliniska och registerbaserade studier på bipolär sjukdom i samarbete med professor Mikael Landén. Vårt mål är att kombinera djup fenotypning av patienter baserade på klinisk data med IPS-cellbaserade modeller, där vi använder både 2D-kulturer och cerebrala organoider. Vi samarbetar även med doktor Carl Sellgren vid Karolinska institutet för att samla in hudbiopsier som används för att producera IPS-celler.

Gruppmedlemmar

  • Erik Smedler, MD-PhD, gruppledare
  • Niklas Bengtsson, doktorand
  • Bingqing He, postdoktor
  • Melis Celik, doktorand
  • Lovisa Lettius, anknuten forskare
  • Parvaneh Nikpour, postdoktor
  • Vika Telle, postdoktor
  • Ana Iris Correa, doktorand