Göteborgs universitet
Bild
AstraZeneca Research
Foto: AstraZeneca
Länkstig

Synergier ur samverkan med ledande industri

WCMTM är en del av en nationell intensifiering av samarbetet mellan industri, akademi och hälso- och sjukvård i syfte att göra Sverige och Norden till en ännu mer attraktiv life science-region.

Att kombinera akademisk forskning och industri är dessutom ett sätt att säkerställa att forskningsresultat omvandlas till bästa möjliga nytta för patienter, exempelvis genom nya behandlingsmetoder. Detta är en av avsikterna med det nära samarbetet mellan WCMTM och AstraZeneca.

AstraZeneca är ett  världsledande läkemedelsföretag inom behandling av hjärt- och lungsjukdomar samt cancer. Deras forskarteam i Sverige består av talangfulla forskare med betydande internationellt anseende – vilket skapar en perfekt matchning med de lovande unga forskare som rekryterats till WCMTM. Tillsammans utforskar vi samarbeten och hittar synergier inom våra forskningsområden till förmån för patienter.

Gemensamt post doc-program

Inom ramen för AstraZeneca och WCMTM har ett gemensamt postdoktorprogram initierats, där flera projekt genomförs eller har avslutats. På vår engelska sida hittar du en sammanfattning av pågående och avslutade projekt.