Göteborgs universitet

Nätverk och mötesplatser

Inom WCMTM finns flera forum för nätverkande, samarbete och vetenskapligt utbyte. Våra forskargrupper och forskningsledare utgör basen för centrumet, och hela nätverket är avgörande för att bygga en stark, vital och öppen vetenskaplig miljö. Varje år ordnar vi också ett publikt event där vi presenterar olika delar av vår forskning och bjuder in våra nationella samarbetspartners att delta med presentationer och diskussioner.

Våra mötesplatser

WCMTM SCIENCE DAY | Centrets årliga publika event där vi bjuder in till vetenskapliga föreläsningar, samtal och diskussion, postrar och utställningar. Vi blickar mot framtiden och spanar efter trender nationellt och globalt.

PI TALKS | Seminarieserie som pågår under hela terminen där våra fellows bjuds in till kunskapsutbyte och delande av erfarenheter. Vid varje tillfälle hålls en vetenskaplig presentation av en av våra fellows eller en inbjuden gäst.

PI FORUM | Ett avslutande tillfälle efter varje termin där vi bjuder in våra PI:s och summerar månaderna som gått samt blickar framåt. Vi bjuder in gästföreläsare som håller inspirationsförläsning om aktuella ämnen så som innovation, företagande och teknikutveckling.

KICK-OFF | Varje höst har vi en kick-off där vi bjuder in alla WCMTM-knutna forskargrupper att nätverka och lära känna varandra för att på så vis hitta nya tillfällen till samarbeten och stärka den lokala communityn. Gruppaktiviteter varvas med föreläsningar och kvällen brukar bjuda på en festlig middag.

SCIENCE SEMINARS | WCMTM gruppmedlemmar inbjuds till science seminars där de själva formar innehåll och diskussioner. Syftet är att skapa ett återkommande forum där gruppmedlemmarna kan träffas och lära känna varandras forskning samt få ta del av aktuella frågor inom life science-sektorn lokalt och nationellt.

Evenemang

Hitta alla evenemang