Göteborgs universitet
Bild
Bild över Göteborg
Foto: Edvin Johansson
Länkstig

Forskning i direkt närhet till vården

Västra Götalandsregionen ansvarar inte bara för att tillhandahålla vård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, utan också för att öppna upp vårdinfrastrukturen för forskning och utveckling inom life science-området i nära samarbete med Göteborgs universitet.

Regionen har dessutom uppdraget att stimulera industriell utveckling och tillväxt i Västsverige.  Med bildandet av WCMTM beslutade regionen att bidra betydligt för att ytterligare stärka den translationalla forskning.

Hälften av WCMTM:s fellows är kliniska forskare som kombinerar sin vetenskap med kliniskt arbete och som drar nytta av att befinna sig i skärningspunkten mellan det experimentella och det kliniska.

Exempel på resultat av samarbetet med regionen

Foto: Johan Wingborg

Kliniska forskargruppsledare

Utöver biträdande universitetslektorat med karriärpaket, rekryterar WCMTM disputerade kliniker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset till tjänster med 50% forskningstid och affiliering till institutioner vid Sahlgrenska akademin. De erhåller ett karriärpaket med finansiering för två medarbetare (postdoks, doktorander eller motsvarande) och driftsmedel under fyra år.

Tillgång till biobanker

En annan viktig satsning inom WCMTM inom ramen för samarbetet med VGR är att facilitera initiering av nya biobanker och tillgången till existerande biobanker för vätskebiposier. Tillsammans med Biobank Väst och Patologen kommer WCMTM också att medverka i initieringen av vävnadsbiobanking inom VGR.

Den Translationella Genomikplattformen

Satsningen på den Translationella Genomikplattformen, finansierad av Västra Götalandsregionen/Regionutveckling, som initierades av WCMTM under 2017 har utvecklats till ett nav inom WCMTM genom att förena flera gruppledares forskningsintresse.