Bild
Anders Rosengren
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Anders Rosengren Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Anders Rosengren, Leg. läkare, professor, arbetar integrerat med kliniska undersökningar, bioinformatik och experimentella studier och syftar till att bättre förstå patofysiologin för typ 2-diabetes och identifiera mer specifik behandling riktad mot de underliggande sjukdomsmekanismerna. Han leder också forskningssatsningen om Livsstilsverktyget för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar.