Bild
Martin Dalin in a laboratory
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Grupp Martin Dalin

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om flytande biopsier för utvärdering av behandlingssvar vid barncancer.

Sammanfattning av forskning

Cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) är fragmenterat genetiskt material som härstammar från döda tumörceller och som finns löst i blod och andra kroppsvätskor hos cancerpatienter. Analys av ctDNA har på den senaste tiden utvecklats som metod för att mäta mängden kvarvarande cancerceller i kroppen under och efter onkologisk behandling.

Koncentrationen av ctDNA är i allmänhet låg, men den senaste utvecklingen av metoder för genetisk analys har möjliggjort analys med ökad känslighet. I många fall har ctDNA hittats hos patienter med tumörer som är för små att upptäcka med de röntgenundersökningar som används idag.

Målet med vår forskning är att testa potentialen hos ctDNA som markör för behandlingssvar och sjukdomsåterfall vid barncancer. Denna biomarkör skulle kunna användas för att optimera behandlingen individuellt för varje patient och på så sätt bidra till att minska dödligheten och biverkningarna av behandlingen hos barn med cancer.

Forskningsverktyg och resurser

Vi driver en translationell studie där vi inkluderar barn som behandlas för olika typer av cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi har samlat in blod- och urinprover tagna innan, under och efter cancerbehandlingen hos ett stort antal patienter.

Utöver detta använder vi en rad tekniker för DNA-analys, inklusive helgenom- och helexomsekvensering samt ultrakänsliga metoder för mutationsanalys av cirkulerande tumör-DNA.

Nuvarande gruppmedlemmar

Martin Dalin, MD, PhD
Christin Karlsson, PhD
Fani Pujol Calderon, PhD
Moe Xylander, PhD
Ida Rahmqvist, Doktorand
Raghda Ibrahim, Doktorand
Elisabeth Mellström, MD, Doktorand
Robert Khashan, Amanuens

Utvalda publikationer

 1. Circulating cell-free tumor DNA analysis in pediatric cancers. Andersson D, Fagman H, Dalin MG, Ståhlberg A. (2019) Mol Aspects Med. Sep 25. pii: S0098-2997(19)30091-3. doi: 10.1016/j.mam.2019.09.003.
   
 2. Multi-dimensional genomic analysis of myoepithelial carcinoma identifies prevalent oncogenic gene fusions.
  Dalin MG, Katabi N, Persson M, Lee KW, Makarov V, Desrichard A, Walsh LA, West L, Nadeem Z, Ramaswami D, Havel JJ, Kuo F, Chadalavada K, Nanjangud GJ, Ganly I, Riaz N, Ho AL, Antonescu CR, Ghossein R, Stenman G, Chan TA, Morris LGT. (2017) Nat Commun. Oct 30;8(1):1197. doi: 10.1038/s41467-017-01178-z.
   
 3. Comprehensive Molecular Characterization of Salivary Duct Carcinoma Reveals Actionable Targets and Similarity to Apocrine Breast Cancer.
  Dalin MG, Desrichard A, Katabi N, Makarov V, Walsh LA, Lee KW, Wang Q, Armenia J, West L, Dogan S, Wang L, Ramaswami D, Ho AL, Ganly I, Solit DB, Berger MF, Schultz ND, Reis-Filho JS, Chan TA, Morris LG. (2016) Clin Cancer Res. Sep 15;22(18):4623-33. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-0637.
   

Fler publikationer från grupp Martin Dalin på PubMed

Martin Dalin
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Martin Dalin

E-post: Martin Dalin

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg