Bild
Martin Dalin in a laboratory
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Grupp Martin Dalin

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om flytande biopsier för utvärdering av behandlingssvar vid barncancer.

Sammanfattning av forskning

Cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) är fragmenterat genetiskt material som härstammar från döda tumörceller och som finns löst i blod och andra kroppsvätskor hos cancerpatienter. Analys av ctDNA har på den senaste tiden utvecklats som metod för att mäta mängden kvarvarande cancerceller i kroppen under och efter onkologisk behandling.

Koncentrationen av ctDNA är i allmänhet låg, men den senaste utvecklingen av metoder för genetisk analys har möjliggjort analys med ökad känslighet. I många fall har ctDNA hittats hos patienter med tumörer som är för små att upptäcka med de röntgenundersökningar som används idag.

Målet med vår forskning är att testa potentialen hos ctDNA som markör för behandlingssvar och sjukdomsåterfall vid barncancer. Denna biomarkör skulle kunna användas för att optimera behandlingen individuellt för varje patient och på så sätt bidra till att minska dödligheten och biverkningarna av behandlingen hos barn med cancer.

Forskningsverktyg och resurser

Vi driver en translationell studie där vi inkluderar barn som behandlas för olika typer av cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi har samlat in blod- och urinprover tagna innan, under och efter cancerbehandlingen hos ett stort antal patienter.

Utöver detta använder vi en rad tekniker för DNA-analys, inklusive helgenom- och helexomsekvensering samt ultrakänsliga metoder för mutationsanalys av cirkulerande tumör-DNA.

Utvalda publikationer

 1. Circulating cell-free tumor DNA analysis in pediatric cancers. Andersson D, Fagman H, Dalin MG, Ståhlberg A. (2019) Mol Aspects Med. Sep 25. pii: S0098-2997(19)30091-3. doi: 10.1016/j.mam.2019.09.003.
   
 2. Multi-dimensional genomic analysis of myoepithelial carcinoma identifies prevalent oncogenic gene fusions.
  Dalin MG, Katabi N, Persson M, Lee KW, Makarov V, Desrichard A, Walsh LA, West L, Nadeem Z, Ramaswami D, Havel JJ, Kuo F, Chadalavada K, Nanjangud GJ, Ganly I, Riaz N, Ho AL, Antonescu CR, Ghossein R, Stenman G, Chan TA, Morris LGT. (2017) Nat Commun. Oct 30;8(1):1197. doi: 10.1038/s41467-017-01178-z.
   
 3. Comprehensive Molecular Characterization of Salivary Duct Carcinoma Reveals Actionable Targets and Similarity to Apocrine Breast Cancer.
  Dalin MG, Desrichard A, Katabi N, Makarov V, Walsh LA, Lee KW, Wang Q, Armenia J, West L, Dogan S, Wang L, Ramaswami D, Ho AL, Ganly I, Solit DB, Berger MF, Schultz ND, Reis-Filho JS, Chan TA, Morris LG. (2016) Clin Cancer Res. Sep 15;22(18):4623-33. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-0637.
   

Fler publikationer från grupp Martin Dalin på PubMed

Martin Dalin
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Martin Dalin

E-post: Martin Dalin

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg

Nuvarande gruppmedlemmar

Moe Xylander, Senior forskare

Efter att ha läst apotekarprogrammet på Göteborgs Universitet disputerade Moe 2014 med avhandlingen “Hutchinson Gilford Progeria Syndrome – A new treatment strategy and the role of prelamin A in oncogenesis”. Sedan 2015 läser han på läkarprogrammet på Göteborgs Universitet, och har vid sidan av studierna arbetat som forskare i lab Martin Bergö. Sedan 2019 är Moe anställd på deltid som senior forskare i gruppen.

Christin Karlsson, Senior forskare

Christin är legitimerad biomedicinsk analytiker med en bachelor i biomedicin, kemi och data samt en master i biologi och kemi vid Göteborgs Universitet. Hon disputerade 1997, med avhandlingen “Studies on mechanisms of biocompatibility elicited at blood-material interfaces.” Hon har sedan dess arbetat som postdoc/forskare vid Göteborgs Universitet, och är nu universitetslektor vid institutionen för biomedicin. Sedan 2019 arbetar Christin deltid som senior forskare i gruppen. 

Fani Pujol Calderón, Postdoc

Fani har en bachelor i Biotechnology vid Rovira i Virgili Universitet i Tarragona samt en master i Basal och translationell forskning i humanpatologi vid Barcelona Universitet. Hon disputerade vid Göteborgs Universitet 2019 med avhandlingen “Neurofilaments as biomarkers of neuronal damage”. Sedan 2020 arbetar Fani som postdoc i gruppen.

Ida Rahmqvist, Doktorand

Ida har en bachelor i Molecylärbiology samt en master i Genomik och systembiology vid Göteborgs Universitet. Sedan 2019 är hon doktorand i gruppen, och arbetar med både bioinformatik och experimentell forskning.

Elisabeth Mellström, Doktorand

Elisabeth läste till läkare vid Perugia Universitet, Italien. Hon har omkring 14 års erfarenhet som barnläkare vid Croydon University Hospital, King’s College Hospital och West Middlesex University Hospital i London samt Centralsjukhuset i Karlstad. Hon är nu specialistläkare i barnonkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan 2019 är Elisabeth doktorand på deltid i gruppen och fokuserar mestadels på de kliniska delarna av projektet.

Raghda Ibrahim, Doktorand

Raghda har en bachelor i odontology och en master i bioteknik från Alexandria Universitet, Egypten. Hon började som masterstudent i gruppen 2019 och i juni 2020 tog hon mastersexamen i Molekylärgenetik och bioteknik vid Lunds Universitet. Därefter arbetade hon som forskarassistent i gruppen innan hon 2021 började som doktorand.

Robert Khashan, Amanuens

Robert är student på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vid sidan av studierna har han sedan 2020 arbetat som amanuens i gruppen.