Göteborgs universitet

Bli del av WCMTM

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) rekryterar forskningsledare med både experimentell och med klinisk vetenskaplig bakgrund. Alla har expertis och starka meriter inom translationell molekylär medicin. Med positionen följer ett stödpaket som inkluderar finansiering för gruppmedlemmar som postdoc och doktorand samt för driftskostnader. Både forskningledare och gruppmedlemmar blir del av WCMTM:s breda nätverk.

Lediga anställningar inom WCMTM:s forskningsgrupper

Postdoktor i obstetrik och gynekologi (projektsamarbete med AstraZeneca)

Till WCMTM forskningsgrupper rekryteras i huvudsak postdocs, doktorander och laborativ personal.

Utveckla din fulla potential

Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs Universitet är ett samarbete mellan universitetet, Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca. Centret har finansiering till och med 2028 genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Här ges du möjlighet att utveckla din fulla potential som ledande oberoende forskare eller som del i en av våra forskargrupper. Här erbjuds en livaktig och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med gott samarbete mellan olika forskningsområden.

"Jag var själv forskningsledare genom forskningsprogrammet och vet vilken fantastisk möjlighet det innebär för en ung forskare, både med ekonomisk trygghet som möjliggör koncentrerad forskning och med ett fantastiskt tvärvetenskapligt nätverk lokalt och nationellt som stimulerar till nya perspektiv."

Gustav Smith
Föreståndare för WCMTM i Göteborg

Lediga anställningar som forskningsledare (WCMTM Fellow)

Just nu har vi inga planerade lediga anställningar som Fellow inom WCMTM-programmet 

Foto: Johan Wingborg

Forskningsmiljö i gränsytan mellan akademi, sjukvård och läkemedelsindustri

Centret har verksamhet vid Sahlgrenska Akademin och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt Astra Zeneca vilket skapar en unik translationell forskningsmiljö i gränsytan mellan akademi, sjukvård och läkemedelsindustri.

Verksamheten är särskilt inriktat mot molekylär medicin för metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation, cancer och life science-kemi. Centret har sedan 2016 rekryterat 27 unga forskare från Sverige och internationellt som i sintur rekryterat över 150 forskningsgruppsmedlemmar. Alla bidrar med sin expertis till att öka förståelsen för sjukdomsmekanismer på molekylär nivå och förbättra prevention, diagnostik och behandling av sjukdomar.