Göteborgs universitet
Bild
Abstrakt mönster i rött och orange
Foto: Landon Arnold (Unsplash)
Foto: Landon Arnold (Unsplash)

Om oss

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) är ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet. Centret är uppbyggt i samarbete med Västra Götalandsregionen och AstraZeneca, och är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Det nära samspelet mellan partnerna är viktigt för att säkerställa att forskare från grundforskningsdiscipliner möter kliniskt orienterade forskare. Det innebär ett verkligt translationellt fokus där molekylär forskning blir till nytta för sjukvård och patienter.

Nationell satsning och finansiering

Under 2014 och 2015 inleddes uppbyggnaden av fyra Wallenbergcentrum i molekylär medicin (WCMM) vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå i samarbete med respektive sjukvårdsregioner. I Göteborg omfattar samarbetet även läkemedelsföretaget AstraZeneca och förkortas WCMTM. Den nationella satsningen  sträcker sig fram till 2028 och har beviljats anslag med en miljard kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Organisatorisk tillhörighet

WCMTM är organisatoriskt placerat på gemensamma förvaltningen under Nationella enheter. Kanslifunktion finns placerad på Forsknings- och innovationskontoret. WCMTM följer regler och policys för centrumbildningar vid Göteborgs universitet.

Styrgrupp

WCMTM:s styrgrupp består av fyra ledamöter från Göteborgs universitet, en från Västra Götalandsregionen och en från AstraZeneca, samt en representant från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Styrgruppen ansvarar för övergripande strategiska beslut om exempelvis verksamhet och budget, samt anger strategisk riktning och utveckling för centret. Styrgruppen träffas 2 gånger per termin. Ledamöterna är:

Malin Broberg, rektor, Göteborgs universitet (ordförande)

Carina Mallard, prorektor med ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur, Göteborgs universitet

Göran Hilmersson, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Lena Carlsson, vicedekan för forskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ann Ekberg-Jansson, FoU-director, Region Västra Götaland

Pernille Laerkegaard Hansen, avdelningschef, AstraZeneca Göteborg

Adjungerade till styrgruppen

Göran K Hansson, representant för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

J. Gustav Smith, föreståndare, WCMTM

Margit Mahlapuu, vice föreståndare, WCMTM

Camilla Skånberg, forskningskoordinator, WCMTM

Scientific Advisory Board (SAB)

Professor David Carling, Professor of Biochemistry, Institute of Clinical Science, Faculty of Medicine, Imperial College London, UK

Professor Kirsten Ohm Kyvik, MD, Head of Department for Clinical Research, University of Southern Denmark, Denmark

Professor Leif Andersson, MD,Professor in Pathology,  Helsinki University, Finland

Kanslifunktion

Föreståndare

J. Gustav Smith är föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin. Han är också professor i kardiologi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Gustavs forskning är inriktad i huvudsak på molekylär epidemiologi, och han är forskargruppsledare vid Wallenberglaboratoriet.

E-post: gustav.smith@wlab.gu.se

Vice föreståndare

Margit Mahlapuu är vice föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin. Margit är professor i molekylär genetik vid naturvetenskapliga fakulteten och hennes forskning har fokus på typ-2 diabetes. Margit har tidigare haft chefsfunktion inom privat läkemedelsindustri.

E-post: margit.mahlapuu@gu.se

Forskningskoordinator

Camilla Skånberg är centrumets forskningskoordinator och är ansvarig för samordning och utveckling gentemot våra fellows, partners och nationella program. Camilla har en doktorsexamen i fysiologi vid Sahlgrenska akademin och gjorde sin postdoktor vid Wallenberg-laboratoriet. Camilla har också en gymnasielärarexamen i biologi och kemi, har arbetat som lärare och teamleader, samt har en M.Sc i biologi.

E-post: camilla.skanberg@gu.se

Foto: Johan Wingborg

Kommunikatör och eventansvarig

Charbel Sader är centrumets kommunikatör och arbetar med extern och intern kommunikation. Han har även ansvar för utåtriktade lokala och nationella event, liksom nätverk inom centrets lokala community. Charbel har tidigare arbetat som kommunikatör inom Sahlgrenska akademin med fokus på forskningsinfrastruktur.

E-post charbel.sader@gu.se

Ekonom

Kristina Lindblom är centrumets ekonom och arbetar bl.a. med övergripande budget och rapportering liksom finansieringen från externa parter. Kristina har tidigare arbetat på Chalmers där hon även där arbetade övergripande med ekonomin inom forskningscentrum.

E-post: kristina.lindblom@gu.se

Foto: Johan Wingborg