Göteborgs universitet
Länkstig

Strategiska nationella satsningar som WCMTM är del av

Som en del av en långsiktig nationell satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, arbetar vi ihop med övriga wallenbergscentrum i Sverige för att stärka våra forskargrupper och skapa gemensamma forum där aktuella forskningsfrågor och utmaningar står i fokus.

Tillsammans med SciLifeLab är vi en del av nationella program och infrastrukturer som bidrar till utveckling av och stöd till forskningen. Med gemensam kraft möter vi de samhällsutmaningar vi står inför inom områden som hälsa, miljö och klimat.

OligoNova - innovativ utveckling av ny klass av läkemedel

OligoNova är ett svenskt, nationellt initiativ och satsning på läkemedelsutveckling och terpeutiska oligonukliotider. Inom satsningen finns fyra delar: Hub, Accelerate, Challenges och Network.

Tillsammans ska alla fyra delar bidra till innovativa lösningar, nya läkemedelspatent, start-up företag och effektiv behandling för patienter.

Styrgruppen för WCMTM har det övergripande ansvaret att tillse och följa upp initiering, planering, genomförande av aktiviteterna samt strategisk utveckling av OligoNova Hub. Infrastrukturen är placerad på Core Facilities vid Sahlgrenska akademin.

SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science

Framtiden för livsvetenskap är datadriven. De enorma datamängderna som finns ger nya möjligheter att utforska och förstå biologi, mänsklig hälsa och vårt föränderliga ekosystem. SciLifeLab & Wallenberg Nationella Program för Data-Driven Life Science (DDLS) är utformat för att dra nytta av dessa möjligheter.

Vid Göteborgs universitet ingår DDLS forskargruppsledare i WCMTM:s aktiviteter och nätverk. Vi samarbetar också tätt med DDLS Chalmers. Utöver det viktiga vetenskapliga utbytet, ansvarar WCMTM också för bl.a. rekrytering av nya forskare till Göteborgs universitet inom ramen för DDLS-programmet.

DDLS

PALS: Program for Academic Leaders in Life Science

PALS är ett officiellt samarbete som syftar till att koppla samman forskningsledarna inom fellow-programmen inom DDLS, SciLifeLab och WCMTM. PALS finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med medverkande organisationer.

Innovativa, tvärvetenskapliga projekt

Ett av våra huvudsakliga mål är att främja vetenskapliga interaktioner mellan forskare. Nyfikenhet, intresse för teknik och datadriven forskning, liksom translationella och kliniska frågor står i centrum. Genom PALS stöder vi nya, innovativa och tvärvetenskapliga forskningssamarbeten bland de över 150 forskningsgruppledarna som samlas under det gemensamma paraplyt.

10 svenska universitet, liksom Naturhistoriska riksmuseet är del i PALS. Forskargruppledarna har utbildats vid många av världens bästa universitet och laboratorier och utgör ett betydande tillskott av toppmodern expertis och talang till den svenska life science-sektorn.

Årligt nationellt möte

Inom ramen för PALS-samarbetet ordnas årliga vetenskapliga möten, vilket ger möjlighet att skapa ett unikt och nära nätverk som förenar akademi och industri, liksom hälso- och sjukvårdsregioner över hela landet.