Bild
Björn Burmann
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Björn Burmann Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Dr. Björn Burmann, universitetslektor i kemi, inriktad på livsvetenskap, undersöker makromolekylära proteinmaskiner med högupplöst kärnmagnetresonans (NMR). Maskiner som ligger till grund för väsentliga cellfunktioner, t.ex. proteinkvalitetskontroll och DNA-reparationsprocesser.