Göteborgs universitet

Unesco Litteraturstaden Göteborg

Bild
Göteborgs hamn
Länkstig

Göteborg är en City of Literature och medlem i Unescos internationella nätverk av kreativa städer. Det är en utnämning tills vidare, som innebär åtaganden mot Unesco i relation till Agenda 2030. Vad erbjuder Göteborgs universitet i Litteraturstaden Göteborg?Vad är en Unesco City of Literature?

Sedan 2004 har 53 städer i världen utnämnts till Unesco City of Literature. Det är städer som sedan länge arbetat med litteratur som en viktig del i stadens utveckling och identitet.

Litteraturstäderna är medlemmar i UNESCO Creative Cities Network. Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, bildades 1945 för att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete. Nätverket för kreativa städer bildades 2004 för stödja internationellt samarbete mellan städer som arbetar med kreativitet som en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling enligt Agenda 2030.  

Nätverket för kreativa städer består av sju kulturella grenar: design, digitala konstnärliga uttryck, film, gastronomi, hantverk och folklig konst, litteratur och musik. Nya städer utses vartannat år och totalt finns 246 kreativa städer. I Sverige finns tre av dessa: Gastronomistaden Östersund, Musikstaden Norrköping och Litteraturstaden Göteborg.

Vad är Litteraturstaden Göteborg?

Litteraturen har ett starkt fäste i Göteborg och Västsverige med förlag, kulturtidskrifter, författare, internationell bokmässa, författarutbildning, starka lärosäten och stor biblioteksverksamhet. Utnämningen av Göteborg till Unesco Litteraturstad innebär att stad och region stärks ytterligare - och växlar upp i målmedvetenhet. 

Utnämningen innebär åtaganden mot Unesco och Agenda 2030. Samtliga kreativa städer i nätverket arbetar med fyraåriga handlingsperioder, och dessa perioder innehåller sex projekt: tre lokalt orienterade och tre internationellt orienterade. 

I Göteborg och Västsverige innebär detta intensifierat arbete 2022-2025 med fokus på barn och vuxnas läsning, litteraturens plats i det offentliga rummet, social välfärd, demokrati och yttrandefrihet. Det innebär också en stärkt gemenskap med möjligheter för många, alltifrån författare till läsare!

Nyheter ifrån Göteborgs universitet

Från olika fakulteter och universitetssammanhang i urval

Göteborgs universitet - för världen

Om hållbarhetsarbete och internationellt arbete vid Göteborgs universitet