Bild
Två studenter i ett bibliotek.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature

Publicerad

Unesco har idag utnämnt Göteborg till Litteraturstad i det internationella nätverket för kreativa städer. Utnämningen gör vår stad till Sveriges första Unesco City of Literature. Göteborgs universitet är tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen en av huvudaktörerna bakom ansökan.

Ordförande i kommunstyrelsen, Axel Josefsson, (M) är stolt över utnämningen som blivit möjlig tack vare att offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle tillsammans lyft Göteborg som litteraturstad.

– Utnämningen ger ett internationellt erkännande av Göteborgs och Västra Götalands omfattande arbete inom litteratur, läsning och yttrandefrihet.

Efter beslut i kommunstyrelsen skickade Göteborgs Stad i juni in ansökan till Unesco. Ansökan är framarbetat i nära samverkan med de två andra huvudaktörerna Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen samt Författarcentrum Väst, Bokmässan och Litteraturhuset. Ansökan vilar på det myller av kreativa krafter och de hundratals professionella och ideella litteraturaktörer som har synliggjorts och involverats i processen.

Unesco utser nya kreativa städer vartannat år, och i år blev Göteborg en av tre nya litteraturstäder, tillsammans med Vilnius och Jakarta. Litteraturstäder finns på alla kontinenter och arbetar tillsammans för att stärka litteraturen som konstnärligt uttryck och kreativ näring. Städerna har ett rikt idé- och kunskapsutbyte, bland annat kring sina sätt att arbeta med läsfrämjande och litteratur för social hållbarhet.

Jag brukar säga att det blir bättre om vi arbetar ”alla tillsammans”. Den här utnämningen är ett resultat av ett fint samarbete mellan stad, region, universitet, Bokmässan och flera litteraturföreningar. Därmed har vi lagt grunden för att fortsätta att tillsammans lyfta och stärka det litterära Västsverige, säger Conny Brännberg, (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Litteraturstaden Göteborg har en flerårig plan för att utveckla arbetet med läs- och skrivfrämjande insatser, vidga deltagandet i kulturlivet, värna yttrandefriheten, öka medie- och informationskunnigheten samt skapa insatser för att stärka kreativa näringar och litteraturexport.

– Som universitet har vi en särskild kunskapsroll i denna litterära demokratisatsning, Utnämningen och en profil som litteraturstad går helt i linje med vår vision om att ta ansvar och bidra i viktiga frågor för samhället, som social hållbarhet, demokrati och yttrandefrihet, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

I förberedelserna för att utses till City of Literature har parterna tagit fram en kartläggning av litteraturen i Västra Götaland. Kartläggningen underlättar för alla litteraturintresserade att ta del av mer i det rika utbudet av aktörer, arenor och aktiviteter som finns i och omkring Göteborg. I mars 2022 bjuds allmänhet och aktörer in till en release av kartläggningen som en start av arbetet med att fortsätta utveckla den litteraturstad som Göteborg nu utnämnts till av Unesco.

Från 1 januari 2022 inleds den formella samverkan mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, för att tillsammans ansvara för åtagandet som Unesco City of Literature. Kulturnämnden i Göteborgs Stad får i uppdrag att samordna det arbetet. Samverkan regleras i en gemensam avsiktsförklaring. Övriga parter i samverkan är Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus. En utnämning till Unesco City of Literature gäller tillsvidare.

För mer information om Göteborgs universitets medverkan:

Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet, telefon: 070–560 71 77, e-post: lenaulrika.rudeke@gu.se

Övrig information: