Göteborgs universitet
Bild
Studenter i diskussion med lärare
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Litterär gestaltning och litterär översättning

Litterär gestaltning handlar om en konstnärlig praktik av läsande och skrivande. Utbildningarna inom litterär gestaltning på HDK-Valand vänder sig till dig som vill utveckla ditt eget skrivande, arbeta med litterär översättning eller på andra sätt vara verksam inom litteraturens fält.

Genom litteraturen har människor i tusentals år undersökt tillvaron, både som författare och läsare. På utbildningarna i litterär gestaltning möts skrivande och läsande personer för att samtala om sina egna och andras texter och reflektera kring litteraturens förhållande till omvärlden.

Som student i litterär gestaltning ägnar du dig helhjärtat åt skönlitteratur och tränar din förmåga att läsa noggrant och att skriva och arbeta med litteratur i olika former. Du kommer också att närma dig skönlitteratur utifrån teoretiska perspektiv. Utifrån en folkbildningstradition, där kunskap är något som skapas tillsammans, hjälper studenter och lärare varandra att utveckla förståelsen av vad litteratur är och kan vara.

Kandidatprogrammet och masterprogrammet i litterär gestaltning har en skandinavisk profil och vänder sig till studenter som skriver och läser på svenska, norska och danska.
Kandidatprogrammet är en bred utbildning på konstnärlig grund där du som student får utforska olika vägar in i litteraturen. Det kan handla om att inleda ett eget författarskap, eller om att arbeta med förlagsverksamhet, litteraturkritik, skrivpedagogik eller något annat som ryms i den litterära offentligheten.

Masterutbildningen vänder sig till dig som redan har ett eget skrivande och vill utveckla det tillsammans med andra. Magisterprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med litterär översättning.

Litterär gestaltning på HDK-Valand är en komplett miljö. Förutom undervisning på grundläggande och avancerad nivå har institutionen pågående forskning i ämnet. Under samtliga utbildningar kommer du i kontakt med forskare och projekt i litterär gestaltning.