Bild
Länkstig

Grannskapets poetik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR), Department of German Studies, University of Vienna, Austria

Kort beskrivning

Projektet ”Grannskapets poetik” syftar till att undersöka konceptet grannskap som övergripande tankemodell utifrån aspekter som samhällets tilltagande privatisering och intimisering, samt att analysera hur grannen (neighbor) gestaltas i den tyskspråkiga, österrikiska, amerikanska och brittiska litteraturen i dag. Utgångspunkten är ett textnära studium av begreppet grannskap, denna ”särskilda konstruktion av avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang” (Georg Simmel). Projektet ämnar på så vis bidra till en ny förståelse och en omformulering av begreppet grannskap som en ytterst intim och kulturellt präglad erfarenhet genom analys av litterära texter mot bakgrund av filosofiska, teologiska och kulturvetenskapliga teorier om intimitet och integritet.

Kontakt