Bild
En pappa sitter i dörröppningen i en bokbuss och läser högt för sitt barn.
Foto: Lo Birgersson
Länkstig

Staden där vi läser för våra barn - Öppet möte för samverkan

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Dela erfarenheter och hitta samverkanspartner vid Öppet möte för samverkan & rum för gemenskap.

Seminarium,
Öppet hus
Datum
20 feb 2024
Tid
18:00 - 20:30
Plats
Mötesplats Vintergatan, Vintergatan 1, Göteborg

Arrangör
Unesco Litteraturstaden Göteborg

Litteraturstadens samverkansområde ”Staden där vi läser för våra barn” tar vid och vidareutvecklar Göteborgs Stads fleråriga satsning under samma namn. Det handlar främst om att inspirera fler vuxna, i olika sammanhang, till att läsa högt för och med barn i alla åldrar och på alla språk. Högläsning stimulerar barns och ungas språkutveckling, läsförmåga och lust till läsning. Det gäller läsning av litteratur i alla dess olika former; digitalt, analogt, lättläst, ljud, blindskrift, multimodala texter. Nu samlas vi för att i en bred samverkan fortsätta detta angelägna läsfrämjande arbete! 

Vill du och din verksamhet delta?

Författare, organisationer, föreningar och nätverk som är intresserade av att arbeta med frågorna bjuds nu in till ett öppet möte. Vill du presentera din verksamhet under kvällen (3 min)? Ange detta när du anmäler dig via länken nedan.

Program

17:45 Välkommen! Kaffe, te och smörgås

18:00 Vad är Litteraturstaden Göteborg?
Om Litteraturstaden som öppet nätverk med internationella möjligheter

18:10 Fokusområde: Staden där vi läser för våra barn
Vad har gjorts, vad görs, vad är på gång inom Litteraturstaden Göteborg lokalt, regionalt, nationellt och internationellt?

18:20 Presentationsrunda (3 min per organisation)
Ett antal organisationer, föreningar och nätverk presenterar verksamheter, idéer och behov.

19:30 Öppen dialog följt av mingel

20:30 Tack för idag

Tid: 20 februari kl. 18:00–20:30
Plats: Mötesplats Vintergatan, Vintergatan 1, Göteborg
Arrangör: Litteraturstaden Göteborg

Anmäl dig via denna länk senast den 16 februari

Fritt inträde. Varmt välkommen!

---

Sedan 2021 är Göteborg en utnämnd City of Literature i Unescos nätverk för kreativa städer. Det ska märkas att Göteborg är en Litteraturstad, en kreativ stad där ordet får ta plats bland annat i arbetet med att stärka den sociala välfärden.

Litteraturstaden Göteborgs huvudparter är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus. litteraturstadengoteborg.se