Göteborgs universitet

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap spänner över en mängd olika områden, från den äldre litteraturen och dess förutsättningar till den samtida litteraturen med nya litterära offentligheter och en digitaliserad värld.

Om ämnet

Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet är en mångsidig forskningsmiljö. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden och med transkulturella och transmediala perspektiv inom ramen för ett vidgat litteraturbegrepp.

Aktuella forskningsområden:

 • Arbetarlitteratur
 • Barn- och ungdomslitteratur
 • Ekokritik
 • Intermedialitet och mediehistoria
 • Kritik, reception, läsning och cirkulation av litteratur
 • Litteraturdidaktik
 • Litteraturhistoria och litteraturhistorieskrivning
 • Litteratur och medicin
 • Litteratur och politik
 • Maktkritik (genus, sexualitet, klass, funktionsvariation)
 • Populärlitteratur
 • Teaterhistorisk forskning och scenkonsthistorieskrivning

Vår tvärvetenskapliga inriktning ger en dynamisk forskningsmiljö med stor öppenhet för att utveckla nya områden och integrera nya metoder och teoretiska perspektiv. Detta präglar även våra tvärvetenskapliga seminarier som du hittar här!

Vår forskning i utbildningen

Våra forskningsområden avspeglas också i kurs- och programutbud exempelvis inom grund- och fortsättningskurs i form av temakurser, exempelvis i litteraturdidaktik och barn- och ungdomslitteratur samt i utbildningsprogrammen Redaktionell praktik och Digital humaniora. Vi har också omfattande uppdrag inom lärarutbildning och kursansvar för svensklärarutbildningen.

Navigate to video: Olle Widhe - expert på barnlitteratur
Video (1:22)
Olle Widhe - expert på barnlitteratur
Navigate to video: Professor Anna Nordenstam hittade okänd brevväxling
Video (1:13)
Professor Anna Nordenstam hittade okänd brevväxling
Navigate to video: Jenny Bergenmar om projektet Queerlit
Video (1:28)
Jenny Bergenmar om projektet Queerlit