Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Seminarier

Här följer en presentation av de olika seminarieserier som ges vid institutionen, samt aktuella seminarieprogram. Alla intresserade är välkomna!

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Olle Widhe och Anna Nordenstam.

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade intresserade. För mer information, kontakta Tobias Hägerland.

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, biosemiotik och litteraturdarwinism.

Kontaktperson: Camilla Brudin Borg

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Under hösten 2020 hålls seminarierna på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Tisdag 1 september kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom
Ola Henricsson, doktorand vid IDPP lägger fram ett artikelmanus om muntligt berättande.

13 oktober kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom och ev. lokal.
Johan Revelj, doktorand vid LIR lägger fram en text från sitt avhandlingsprojekt om boksamtal.

27 oktober kl.15.15–17.00, Lokal: Zoom och ev. lokal
Gäst eller framlägg (information kommer)

Vecka 46: 9–13 november
Skrivarvecka för LTS-temats CUL-doktorander.

1 december kl. 15.15–17.00 Lokal: zoom och ev. lokal.
Gäst eller framlägg (information kommer).

Väl mött!
Sylvana Sofkova Hashemi & Anna Nordenstam
Inst. för didaktik och pedagogisk profession respektive inst. för litteratur, idéhistoria och religion
sylvana.sofkova.hashemi@gu.se respektive anna.nordenstam@lir.gu.se

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (Göteborgs universitet) och
Per Lundin (Chalmers).

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).