Göteborgs universitet

Högre seminariet

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Doktorand- och forskarseminariet

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Barn, barndom och kulturella praktiker (BABAKUL)

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Kristina Hermansson och Anna Nordenstam.

BABAKUL HÖSTEN 2022

29 september kl. 13.15–15 (lokal C444)

Zulmir Bečević, författare samt universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet: ”Språk, kreativitet, identitet: att skriva skönlitterärt och akademiskt”

10 november kl. 13.15–15 (Zoom)
Margaretha Ullström, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi: "Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur"
Zoom: https://guse.zoom.us/j/61386990648?pwd=N1VjRS9PZ0l5WDVGL2dIK25qOHpQZz09

8 december kl 13.15–15 (C444)

Anna Sparrman, professor vid Tema Barn, Lidköping universitet, och Ylva Ågren, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet: "Barns digitala och digitaliserade kulturarv"

Bibelvetenskapliga seminariet

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

Ekogruppen

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar.

Kontaktperson: Camilla Brudin Borg

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi respektive institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)

Seminariet för studiet av västerländsk esoterism

Vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Seminarierna äger rum 17.00-18.00.
För information kontakta Henrik Bogdan (henrik.bogdan@lir.gu.se)
Alla är varmt välkomna!

Religionsvetenskapliga seminariet

Seminarierna hålls i sal C664.
För information kontakta Henrik Bogdan (henrik.bogdan@lir.gu.se)

PROGRAM HÖSTEN 2022

8 september 16.15–18.00

Magdalena Nordin: Presentation av forskningsprojektet ”Integration and Tradition. The Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden”

13 oktober 16.15–18.00

Christopher Thorén: Muslimer, sekularitet och den svenska skolan

10 november 17.15–18.00

Daniel Enstedt: Perspektiv på religiös litteracitet

15 december 16.15–18.00

Simon Sorgenfrei: Presentation av ”De kommer att vara annorlunda svenskar”. Berättelsen om Sveriges första muslimer (2022)

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet),
Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers).

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet VT22

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

För Zoom-länkar och andra praktiska frågor, vänd er till Jens Millkrantz: jens.millkrantz@chalmers.se.

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Mejla philip.lavender@lir.gu.se