Göteborgs universitet
Bild

Seminarier

Här följer en presentation av de olika seminarieserier som ges vid institutionen, samt aktuella seminarieprogram. Alla intresserade är välkomna!

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs!
Plats: Sal C664 om inget annat anges
Kontaktperson: Johan Kärnfelt

HÖSTEN 2022

7 september 15.15–17.00
Bo Lindberg: föreläsning
Disputation - dissertation - avhandling
Den akademiska avhandlingen är en fundamental akademisk genre, särskilt i det som numera kallas forskarutbildningen. Seminariet kommer att handla om kontinuiteter och diskontinuiteter i dess mediala, formella, sociala och innehållsliga villkor från 1600 till våra dagar.
Ordförande: Johan Kärnfelt

14 september 15.15–17.00
Marius Nel Stellenboch
The use of socio-scientific criticism in comparative studies in African biblical interpretation
Even though biblical text has over the past few decades increasingly been studied by scholars in the light of various African contexts, it is often still done with a hermeneutic and methodology rooted in the Western epistemological tradition. A new generation of African scholars have, however, begun to critically engage with their context, guiding hermeneutics, and exegetical methodologies like socio-scientific criticism, to provide a new epistemological foundation for the study of the Bible in Africa. This approach has potential to contribute to the refinement of exegetical methods and the reformulation of Christian ethics for the African context.
Chair: Gunnar Samuelsson

28 september 15.15–17.00
Thomas Götselius, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Antika händer: Om att skriva handskriftens litteraturhistoria
Under årtusenden var handskriften litteraturens medium. Men vad innebär det att förstå handskriften som ett medium och vad kan en sådan analys säga oss om den handgjorda litteraturen? Föredraget tar sin utgångspunkt i de äldsta bevarade skrivscenerna och utforskar var det innebar att skriva för hand i Grekland och Rom.
Ordförande: Håkan Möller

5 oktober 13.15–15.00 (obs tiden)
Martina Reuter, docent i filosofi, University of Jyväskylä
Mary Wollstonecraft’s Moral Philosoph
Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.
Ordförande: Cecilia Rosengren

12 oktober 15.15–17.00
Carmen Beatrice Dutu, Associate Professor in Theory of Literature and Comparative Literature, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest
Censoring the Nation: Martha Bibesco’s Exile of Intimacy
Dutu’s research deals with a (then) celebrated fin de siecle bilingual Romanian woman writer, Martha Bibesco. Later on, she has been (in)famously lacking from the national literary canon both before and after the Communist regime, allegedly due to her linguistic inaccessibility. By correlating reception fluctuations with the major political changes in twentieth-century Romania, Dutu’s hypothesis is that this narrative of censorship has always been a political one, rather than a linguistic one. She is aiming to foreground Martha Bibesco’s contribution to the (trans)national literary canon with a view to the framework of her proposed fringe concept, encapsula­ting intimacy and spatiality as cultural categories and self/ national identity construction tools. Chair: Birgitta Lindh Estelle

19 oktober 15.15–17.00
Johanna Vernqvist, universitetslektor i litteraturvetenskap, Linköpings universitet
Poeten Gaspara Stampa: En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik
Vernqvist disputerade 2018 med avhandlingen The Androgyne and the Phoenix. Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa - Gendering Early Modern Debates on Love. Sedan dess har hon arbetat med tidigmoderna kvinnors kulturella nätverk och projektet “Subversiva uttryck av kropp, genus och kärlek: tidigmoderna estetiska och retoriska strategier i konst och litteratur”. Hon kommer att berätta om sin nyutkomna bok om Gaspara Stampa (Apell förlag, 2021) som presenterar resultat från delar av samtliga projekt med fokus på den venetianska poeten. Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.
Ordförande: Matilda Amundsen Bergström

9 november 15.15–17.00
Per Sivefors, docent vid Linnéuniversitetet, Rikard Wingård och Cecilia Rosengren (båda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Bokpresentation: Changing satire: Transformations and continuities in Europe, 1600-1830
This edited collection brings together literary scholars and arthistorians, and maps how satire became a less genre-driven andincreasingly visual medium in the seventeenth through the earlynineteenth century. Changing satire demonstrates how satireproliferated in various formats, and discusses a wide range of material from canonical authors like Swift to little known manuscript sources and prints. As the book emphasises, satire was a frame of reference for well-known authors and artists ranging from Milton to Bernini and Goya. It was moreover a broad European phenomenon: while the book focuses on English satire, it also considers France, Italy, The Netherlands and Spain, and discusses how satirical texts and artwork could move between countries and languages. In its wide sweep across time and formats, Changing satire brings out the importancethat satire had as a transgressor of borders.
Zoom
Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.
Ordförande: Johan Kärnfelt

23 november 15.15–17.00
Jonathan Shaheen, PhD in Philosophy, Uppsala University
The Philosophical Fancy of Cavendish’s Blazing World: An Allegorical Interpretation.
This talk presents an allegorical interpretation of The Blazing World, the novel Cavendish published together with her treatise Observations upon Experimental Philosophy. Cavendish claims that The Blazing World has a philosophical part, and that it coheres with Observations. Here Cavendish’s claims are vindicated by an interpretation of The Blazing World on which it is primarily an allegory for the metaphysics of Observations. In particular, the talk frames The Blazing World’s Empress’s power and epistemic projects as allegories for what Observations’ nature can do and know. The perspective offered here thereby allows for satisfying and hitherto unnoticed explanations of otherwise puzzling features of the novel. Within this framing, in the particular version of this talk I will present at Gothenburg, I am going to explore in some detail how Cavendish exploits the fictionality of The Blazing World to explore possible accounts of the saltiness of the sea, the causes of the tides and thunder, and the nature of stars.Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.
Chair: Cecilia Rosengren

30 november 15.15–17.00
Mathies Græsborg, PhD, Syddansk Universitet, Aarhus
New Work, New Reading
As COVID-19 made clear, work is undergoing cataclysmic changes at the moment. Some workers are becoming increasingly precarious while others are expected to be available 24/7 on their mobile devices and smartphones. Meanwhile, literary platforms try to capitalize on the new consumption patterns of workers through streaming services and audiobooks that can be consumed on the job. What happens to literary reading when work becomes digital and omnipresent?
In this talk I will introduce my new research project, New Work, New Reading. The project is a digital humanities project that analyzes data from Danish streaming services and library apps and compares datasets with theories of the new labor regime. The project is funded by MSCA and takes place at Centre for Digital Humanities at the Department of Literature, History of Ideas, and Religion.
Chair: Åsa Arping

 

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

HÖSTEN 2022

14 september kl 13.15–15.00, lokal J675
Jens Norrby. Inledningskapitel.
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Anton Svanqvist.

21 september kl 13.15–15.00, lokal C452
Gunilla Hermansson. TEXTUAL TRANSFORMATIONS and the limits of (mis)use. Ordförande: Yvonne Leffler.

5 oktober kl 15.15–17.00 OBS TIDEN, lokal C664
Emilia Lakka, University of Jyväskylä.
Ordförande: Mats Andrén.

12 oktober kl 13.15–15.00, lokal J675
Anton Svanqvist. Inledningskapitel.
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Johanna Damaris.

2 november kl 13.15–15.00, lokal C669
Familjära djur: Papegojor i tidigmodern kultur och samhälle
Ordförande: Cecilia Rosengren.

8 november kl 13.15–15.00, lokal C664
Slutseminarium Johanna Lindbo
Opponenter: Erik van Ooijen och Jenny Bergenmar Ordförande: Mats Jansson

9 november kl 13.15–15.00, lokal C664
Lydia Heinevik. Avhandlingsframlägg.
Ordförande: Ola Sigurdson.
Opponent: Carina Holmqvist Lid och Annika Lindskog.

16 november kl 13.15–15.00

Lokal J412
Johanna Damaris, “Gazing downwards in the English witchcraft debate”.
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Jens Norrby.

Lokal C664
Lottie Eriksson, avhandlingsframlägg. Sv Ordförande: NN. Opponent: NN.

23 november kl 13.15–15.00

Lokal J675
Anders Pedersson, “Sveriges fångvårdsmannaförbund och utbildningen av Fångvårdens personal, ca 1905-1940”
Ordförande: Johan Kärnfelt

Lokal C664
Kristel Torgrimsson. Avhandlingskapitel.
Ordförande: Martin Berntson. Opponent: Ola Sigurdson.

14 december kl 13.15–15.00

Lokal J675
Henrik Björck. Slutkapitel hattparaden.
Ordförande: Johan Kärnfelt.

Lokal C669
Jenny Bergenmar, Humours Transgressions. Neurodivergence in Scandinavian Young Adult Literature Ordförande: Anna Nordenstam.

21 december kl 13.15–15.00, lokal C664
Johanna Larsdal: Avhandlingsframlägg. Ordförande: Ola Sigurdson. Opponent: Tobias Ålöw.

11 januari kl 13.15–15.00, lokal J675
Andrej Slavik, bokutkast, En prydlig örtagård, en förtjusande vinterträdgård: historier kring Göteborgs första botaniska trädgård, ca 1861–1882
Ordförande: Johan Kärnfelt.

25 januari kl 15.15–17.00, lokal J675
Douglas Mattsson och Vera Ericson von Bahr, doktorander i religionshistoria från Södertörns högskola. Ordförande: Ola Sigurdson

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Kristina Hermansson och Anna Nordenstam.

HÖSTEN 2022

10 november kl. 13.15–15 (Zoom)
Margaretha Ullström, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi: "Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur"
Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/61386990648?pwd=N1VjRS9PZ0l5WDVGL2dIK25qOHpQZz09#success

8 december kl 13.15–15 (C444)
Anna Sparrman, professor vid Tema Barn, Lidköping universitet, och Ylva Ågren, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet: "Barns digitala och digitaliserade kulturarv"

VÅREN 2023

Lokal meddelas senare

19 januari kl. 13.1515
Zulmir Bečević, författare och universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet: ”Språk, kreativitet, identitet: att skriva skönlitterärt och akademiskt."

23 februari kl. 13.1515
Maria Nilsson, docent i litteraturvetenskap, Linnéuniversitet: ”PIXI – från minibok till jätte på det svenska barnlitterära fältet?”

4 maj kl. 1315
Carina Hermansson, professor i språkdidaktik, Högskolan i Borås: ”Att läsa e-böcker med yngre barn. Röst och kropp – lässtrategier och empati.”

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

HÖSTEN 2022

Seminarierna äger rum 15.15–17.00, om ej annat anges.

8 september
Forgiveness according to the gospel of Matthew
Marius Nel, Stellenbosch University
Opponent: Tobias Hägerland. Ordförande: Gunnar Samuelsson

26–27 september
Exegetiska dagar 2022: Bibelns relation till antik utbildning
Catherine Hezser, University of London
Teresa Morgan, Yale University
William Schniedewind, University of California med flera

20 oktober
Några exempel på Julianus kritik av de kristna i skriften ”Mot Galileerna”
Britt-Mari Näsström, Göteborgs universitet
Opponent: Tobias Ålöw. Ordförande: Tobias Hägerland

3 november
Romans 1–3 with a focus on Messianic discourse
Lukas Hagel, Lunds universitet
Opponent: Gunnar Samuelsson. Ordförande: Tobias Ålöw

24 november
Be approved Torah teachers: re-examining the meaning of the money-changer agraphon
Tobias Ålöw, Göteborgs universitet
Opponent: Jan Retsö. Ordförande: Jennifer Nyström

8 december
Textseminarium: Justinus dialog med Tryfon
Ordförande: Johanna Larsdal

Ekogruppen har sedan 2015 anordnat seminarier, workshops och föreläsningar, där både inbjudna gäster och gruppens egna medlemmar presenterar pågående forskning och texter för gemensam läsning läggs fram.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, ny-materialism och klimatperspektiv. LIR:s Ekoseminarier organiseras av Ekogruppen. För att få mer information om gruppens aktivitet via mail – kontakta Camilla Brudin Borg: camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Seminarieserien är öppen och välkomnar nya deltagare.

 

VANDRING, STIGAR OCH KULTURARV 

14 december 2022 kl. 13–15. Lokal: J233

Stigar förbinder oss med vandrare som gått före och som i framtiden ska följa i våra spår. Vad händer om vi ser på stigarna som ett slags kulturarv? Frågan undersöks i antologin Pathways: Exploring the Routes of a Movement Heritage. Två av redaktörerna berättar om boken: Daniel Svensson, historiker vid Malmö universitet, och Katarina Saltzman, etnolog vid Institutionen för kulturvård, GU. 

Det går också att delta på zoom: maila Camilla Brudin Borg för anmälan och länk (Camilla.brudin.borg@lir.gu.se)

 

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi respektive institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)

HÖSTEN 2022

Vi återkommer med information om eventuella länkar i samband med kallelsen till respektive seminarium.

Tisdag den 13 september kl. 15.15–17.00 i C256 (Humanisten)
Seminarium: Debra Myhill, University of Exeter, presenterar sin forskning
A Place for Grammar in the Teaching of Writing
The seminar would look at how attention to grammar features embedded within the teaching of writing can help to improve students’ writing competence.

Tisdag den 11 oktober kl. 15.15-17.00 i J236 (Humanisten)
Seminarium: Anna Lindhé, FD i engelsk litteratur vid Linnéuniversitetet. ”Att empatisera och andragöra: mot en etisk-estetisk modell för litteraturläsning"
Processes of Empathy and Othering in Literature: Towards a New Ethics of Reading (njes-journal.com)

Tisdag den 15 november kl. 15.15-17.00 i J236 (Humanisten)
Framlägg: Två CUL-doktorander presenterar sitt avhandlingsarbete
Malin Blix, nyantagen doktorand i CUL, presenterar sin forskningsplan om litteraturundervisning i flerspråkiga klassrum
Clare Lindström presenterar textutdrag från sitt avhandlingsarbete om undervisning och inlärning av pågående form (progressive aspect) i engelska

Tisdag den 6 december kl. 15.15-17.00 i C444 (Humanisten)
Framlägg: Anna Bachman presenterar utdrag ur kommande kappa om barns perspektiv på faktaböcker i förskolan

Seminarierna äger rum 16.00-17.00.
För information kontakta Henrik Bogdan (henrik.bogdan@lir.gu.se)
Alla är varmt välkomna!

8/11 Johan Nilsson, Lunds universitet
Buddhism i den tidiga svenska teosofiska rörelsen
Sal: J675

29/11 Malin Fitger, Stockholms universitet
Själens arkitektur. Subtil anatomi som upplevelse, förkroppsligande och självförståelse 1875-2020
Sal: C664

13/12 Henrik Bogdan, Göteborgs universitet
Ett liv i ondska. Aleister Crowley i svensk press 1896-1947
Sal: C664

20/12 Allessandra Mastrangelo, Università di Napoli l'Orientale
Den muntliga och skriftliga traditionen av trollformler i det tidigmoderna och senmoderna Sverige
Sal: C664

Seminarierna hålls i sal C664.
För information kontakta Henrik Bogdan (henrik.bogdan@lir.gu.se)

HÖSTEN 2022

8 september 16.15–18.00

Magdalena Nordin: Presentation av forskningsprojektet ”Integration and Tradition. The Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden”

13 oktober 16.15–18.00

Christopher Thorén: Muslimer, sekularitet och den svenska skolan

10 november 17.15–18.00

Daniel Enstedt: Perspektiv på religiös litteracitet

15 december 16.15–18.00

Simon Sorgenfrei: Presentation av ”De kommer att vara annorlunda svenskar”. Berättelsen om Sveriges första muslimer (2022)

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet),
Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers).

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet VT22

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

För Zoom-länkar och andra praktiska frågor, vänd er till Jens Millkrantz: jens.millkrantz@chalmers.se.

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Mejla philip.lavender@lir.gu.se

HÖSTEN 2022

23 september 10.00–17.00, sal J675
Workshop: Early Modern Temporalities
Mejla philip.lavender@lir.gu.se för att anmäla dig – medverkan i mån av plats, föranmälan krävs senast 9 september.

5 oktober 13.15–15.00, sal C664
Martina Reuter, Senior Lecturer, University of Jyväskylä: Elements on Women in the History of Philosophy: Mary Wollstonecraft (på engelska/in English).
In this paper, I discuss Mary Wollstonecraft’s moral philosophy and its relevance in the context of eighteenth-century moral thought. First, I focus on her concept of virtue and its relation to liberty and equality. Second, I discuss her understanding of the unity of virtue and examine how her view is exemplified by her account of the virtue of modesty. Next, I give my contribution to an ongoing scholarly discussion of whether Wollstonecraft’s understanding of virtue should be characterized as Aristotelian or Platonist. Finally, I make some concluding remarks on Wollstonecraft’s place in late eighteenth-century moral philosophy.
The presentation is based on my forthcoming Cambridge Element Mary Wollstonecraft
Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori samt POW-nätverket. Ordförande/Moderator: Cecilia Rosengren

13 oktober 12.00–17.00, sal C312/C314 (Gästmatsalen på Humanisten)
Workshop: Upplysningen, Göteborg, Wollstonecraft
Mejla matilda.amundsen.bergström@lir.gu.se för att anmäla dig – medverkan i mån av plats, föranmälan krävs senast 28 september. Samarrangemang med POW-nätverket.

19 oktober 15.15–17.00, sal C664
Johanna Vernqvist, Universitetslektor, Linköpings Universitet: Poeten Gaspara Stampa – en kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik (på svenska/in Swedish). Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Ordförande/Moderator: Matilda Amundsen Bergström

9 november 15.15–17.00, online på Zoom
Cecilia Rosengren, Per Sivefors och Rikard Wingård: Anthology Seminar on Changing Satire (på engelska/in English)
Länk skickas ut/link will be sent out – se också programmet för Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Ordförande/Moderators: Cecilia Rosengren, Per Sivefors och Rikard Wingård

23 november 15.15–17.00, sal C664
Jonathan Shaheen, Researcher, Stockholm University: The Philosophical Fancy of Cavendish’s Blazing World: An Allegorical Interpretation (på engelska/in English).
Samarrangemang med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Ordförande/Moderator: Cecilia Rosengren

25 november 12.00–17.00, sal C312/C314 (Gästmatsalen på Humanisten)
Workshop: Birgitte Thotts Weyen till et lycksallige Liff
Mejla matilda.amundsen.bergström@lir.gu.se för att anmäla dig – medverkan i mån av plats, föranmälan krävs senast 17 november. Samarrangemang med POW-nätverket

DH-seminariet är en öppen seminarieserie kring digitalisering och humaniora, med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i månaden. Tanken är att fånga upp intresset inom hela fakulteten för det vidsträckta fält som forskningsområdet digital humaniora täcker in.

23 september: Fight the machine, fight the problem, fight the money: Programming Langugage History and Some Implications for Algorithmic Criticism

4 november: What's the matter with computational literary studies? + Doing (computational) literary studies

18 november: Konstverket i reproduktionsåldern

25 november: Från världskrig till nätkrig

30 november: New Work, New Reading (i samarbete med Högre seminariet vid Institutionen för litteratur, idehistoria och relgion vid Göteborgs universitet)

9 december: Dried and flattened – materiality and representation in digitised herbaria + Digitalisering av Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar