Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Högre seminariet

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Högre seminariet vårterminen 2022

På grund av pandemin och de nuvarande restriktionerna kommer seminarierna att ges i hybridform, det vill säga både på campus (C664) och via Zoom. Samma Zoomlänk gäller för hela terminen: https://gu-se.zoom.us/j/64809142006

26 januari, klockan 15.15-17.00, sal C664

Att söka medel via European Research Council (ERC)

Mikael Strömberg (FIK), Mats Andrén, Philip Lavender
Hur går det till när man söker forskningsmedel från ERC? Vid seminariet ger Mikael Strömberg en översiktlig bild av läget, medan Mats Andrén och Philip Lavender berättar om sina erfarenheter från arbetet med ERC-ansökningar.
Ordförande: Johan Kärnfelt.
Seminariet hålls på svenska.

2 februari, 15.15-17.00, sal C664

Ut ur labyrinten. Möten mellan bild, text, spel och rum i Lotta Lotass "Den svarta solen"

Svante Landgraf, fil. dr litteraturvetenskap, Linköpings universitet

”Alla trodde att det var två olika verk, ingen tänkte att boken och labyrinten kunde vara ett och detsamma.” Så skriver Jorge Luis Borges i en novell, och det finns texter där detta är sant, där texten och labyrinten glider samman. Lotta Lotass roman Den svarta solen beskriver en labyrint och är själv utformad som en labyrint, där läsaren väljer väg mellan numrerade stycken, och letar sig på så sätt samtidigt fram genom texten och byggnadsverket. I det här projektet försöker jag lösa gåtan som den romanen utgör. Jag analyserar labyrintens rum med begrepp som ekfras och spel som nycklar.
Ordförande: Håkan Möller
Seminariet hålls på svenska.

9 februari, 15.15-17.00, sal C664

Kritik och ansvar

Mikael Löfgren och Mikaela Blomqvist, litteraturkritiker verksamma i Göteborg

Ett seminarium med utgångspunkt i Tomas Forsers postumt utgivna bok som aktualiserar frågor om litteraturkritikens funktion och villkor och kritikerns roll i offentligheten. Att ta ansvar för sina ord och handlingar, att besvara den som frågar eller ifrågasätter. Det är en hållning som utmärker varje public intellectual som vill göra skillnad i en kritisk offentlighet. Kritikern Mikael Löfgren, som har svarat för urvalet i boken, och kritikern Mikaela Blomqvist inleder.
Ordförande: Mats Jansson.
Seminariet hålls på svenska.

16 februari, 15.15-17.00, sal C664

Om Anekdot och Bildningspodden

Magnus Bremmer, litteraturvetare, mediehistoriker och kulturjournalist, Stockholms universitet

Magnus Bremmer berättar om arbetet med Bildningspodden och magasinet Anekdot, som han driver vid Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet. Sedan starten 2015 har Bildningspodden – där forskare från hela landet samtalar på olika historiska och samtida ämnen för en bred allmänhet – hunnit bli en av landets mest populära poddar i sin genre. 2019 växte podden till bildningsmagasinet Anekdot, som förutom Bildningspodden publicerar folkbildande essäer, filmer och flera andra poddformat. Syftet med Anekdot och Bildningspodden är att vara en ny sorts publicistisk plattform i gränslandet mellan akademi och det bredare medielandskapet, för att sprida humanistisk kunskap till en bred allmänhet. Verksamheten finansieras av Humfak vid SU och Kungl. Vitterhetsakademin.
Ordförande: Ola Sigurdson.
Seminariet hålls på svenska.

9 mars, 15.15-17.00, sal C664

Att ge plats för den andre? Religionsdialogens roll i kyrka och samhälle

Jakob Wirén, docent i systematisk teologi, Lunds universitet

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet mellan människor av olika tro. Föredraget tar sin utgångspunkt i den lokala interreligiösa praktiken och utforskar frågor om religionsdialogens villkor, syfte och utmaningar och fördjupar teologiska frågor om i vilken utsträckning och hur vi lämnar plats för varandra. Jakob Wirén är docent i systematisk teologi, ärkebiskopens teologiska sekreterare och aktuell med boken ”Att ge plats för den andre?”
Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa
Seminariet hålls på svenska.

23 mars, 15.15-17.00, sal C664

Akademiska minneskulturer och det rasistiska arvet: exemplet Karolinska institutet

Petter Hellström, fil. dr i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

I november 2021 beslöt Karolinska institutet att döpa om ett antal minnesmärken uppkallade efter anatomerna Anders och Gustaf Retzius, som bedrev rasforskning vid Institutet under 1800-talet, samt att rekommendera namnbyte på en väg döpt efter kemisten och nobelpristagaren Hans von Euler, som vid sidan om sitt vetenskapliga arbete var engagerad till stöd för den nazistiska regimen i Tyskland. Beslutet var kulmen på en mångårig dragkamp mellan olika grupper vid universitetet, som delvis har utkämpats i media. Beslutet var också kulmen på en process som pågått sedan hösten 2020, då rektor Ole Petter Ottersen tillsatte en särskild arbetsgrupp som bland annat fick i uppdrag att ”föreslå hantering av historiska minnesmärken av typen byster, vägnamn, salsnamn etc. i relation till KI:s historia.” Våren 2021 anlitades Petter Hellström för att utreda bakgrunden till dagens situation, både med hänsyn till hur dagens namn har tillkommit och hur kontroverserna kring dem har utvecklats. Hans utredning låg sedan till grund för arbetsgruppens rekommendationer och rektors beslut. Under seminariet berättar han om uppdraget och utredningen.

Ordförande: Anders Pedersson
Seminariet hålls på svenska.

30 mars, 15.15-17.00, sal C664

Zlatan som läsfrämjare och förebild för pojkar och unga män

Christine Sarrimo, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Cristine Sarrimo från Lunds universitet berättar om sin nya bok Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna.
Ordförande: Åsa Arping.
Seminariet hålls på svenska.

6 april, 15.15-17.00, sal C664

På rymmen: Mammor som lämnar sina familjer i svensk 2000-talslitteratur

Jenny Björklund, professor i genusvetenskap, Uppsala universitet

Vad betyder det att så många mammor i svensk samtidslitteratur lämnar sina familjer? Den frågan står i fokus för Jenny Björklunds presentation av sin senaste bok Maternal Abandonment and Queer Resistance in Twenty-First-Century Swedish Literature (Palgrave Macmillan, 2021). Hon kommer att diskutera litteraturens normbrytande mammor och visa hur de kan ses som ett motstånd mot svenska ideal om föräldraskap, familj och reproduktion.
Ordförande: Jenny Bergenmar
Seminariet hålls på svenska.

13 april, 15.15-17.00, C664

Shifting Theological Boundaries: The Encounter between Western Christianity and African Cultures and Religions in Southern Africa

Henry Mbayo, Professor in Church History, Stellenbosch University, South Africa

Mbaya will discuss the mutual challenges that arise from encounter between Western theological systems, epistemic principles, and values, and African cultures and religious worldviews. He will consider how central theological ideas like God and salvation and key epistemological categories like truth and knowledge are formed by the encounter, and how African cultural systems challenge and illuminate important borderlines in Western theology.
Chair: Arne Rasmusson
The seminar will be held in English.

11 maj, 15.15-17.00, sal C664

Tidslighet i barnlitteraturen

Mia Österlund, docent litteraturvetenskap Åbo akademi

Ordförande: Anna Nordenstam.
Seminariet hålls på svenska.

25 maj, 15.15-17.00, C664

The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages

Michael Frost, PhD in Scandinavian studies, University of Aberdeen (and guest researcher at LIR)

In this seminar I will present the provisional findings from my ongoing research project, in which I examine how the characteristics and career paths of mediaeval bishops varied across the seven dioceses of the Swedish ecclesiastical province, how they developed over the course of the fifteenth and early sixteenth centuries, and how these patterns reflect the broader political and social context of late mediaeval Sweden." Let me know if that requires expansion or if you need any more information.
Chair: Martin Berntson
The seminar will be held in English.

1 juni, 15.15-17.00, C664

The Black Magus: How the story of the Three Kings led to a Eurocentric world-view in the Renaissance period

Michael Wintle, Professor Emeritus in Modern European History, University of Amsterdam

As a means of ordering the world in a spatial sense, the continents – or parts of the world – have existed since Ancient times. In terms of their cultural meaning, since the Renaissance the concept of the continents has become a way of promulgating a Eurocentric hierarchy of spaces and races. Somewhere in the pre-modern period, these innocuous geographical labels began to be used by Europeans to differentiate between civilizations, with Europe at the top. One important contributor to this gradual transformation was the portrayal in paintings and other visual media of the story of the Adoration of the Kings at the birth of Christ. In the early fifteenth century the junior, youngest king suddenly became black, and took on stereo-typically ‘African’ features; the other two Magi often represented Europe and Asia. Helped by this development, a hierarchy of the continents emerged, and became one of the bases for the establishment of Eurocentrism, which has continued to this day.
Chair: Philip Lavender
Samarrangemang med Tidigmoderna seminariet
The seminar will be held in English.

Doktorand- och forskarseminariet

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Doktorand- och forskarseminariet höstterminen 2021

Zoomlänkar meddelas av ordförande inför varje tillfälle, se kalendariet. Förhoppningsvis kan vi gå över till campusförlagda seminarier under andra läsperioden.

13 september, 13.15-16.00
William Illsley, slutseminarium: Assembling the Historic Environment: Heritage in the Digital Making (litteraturvetenskap).
Ordförande: Mats Malm. Opponenter: Anna Foka (Uppsala) och Kristian Kristiansen (Göteborg).
Seminariet hålls på engelska / The seminar will be held in English.

28 september, 13.15-15.00
Johan Fredrikzon (Stockholms universitet), avhandlingspresentation: Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

28 september 13.15-15.00
Joel Duncan, kapitelutkast till Poetic Drive: Experimental American Poetry in the Age of Automobility: “Trans*porting Eileen Myles” (litteraturvetenskap).

Ordförande: Gunilla Hermansson.
Seminariet hålls på både svenska och engelska / The seminar will be held in both Swedish and English.

28 september 10.15-15.00
Elin Thorsén, slutseminarium.
Opponent: professor Knut A. Jacobsen, Universitetet i Bergen (religionsvetenskap).

Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på engelska / The seminar will be held in English.

12 oktober 13.15-15.00
Anton Svanqvist
, avhandlingsavsnitt: ”Platons dialog Protagoras” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Johanna Damaris. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

19 oktober 13.15-15.00
Maria Ramnehill
, reviderad avhandlingsplan
Ordförande: Gunilla Hermansson. Sal C664.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

19 oktober 13.15-15.00
Anders Pedersson, artikelutkast (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

26 oktober 13.15-15.00
Mia Quirin, avhandlingsutkast (litteraturvetenskap).
Ordförande: Gunilla Hermansson. Sal C664.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

2 november 13.15-15.00
Kristel Torgrimsson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

9 november 13.15-15.00

Zita Karkla, post doc på Institute of Literature, Folklore and Art of University of Latvia, lägger fram sitt pågående forskningsarbete med titeln Embodied Geographies: History of Latvian Women's Writing (litteraturvetenskap).

Ordförande: Jenny Bergenmar. Sal C664.
Seminariet hålls på engelska / The seminar will be held in English.

9 november 13.15-15.00
Jens Norrby, avhandlingskapitel: ”The Calm before the Storm. Imperial Federalism Planning for the End, 1884–1893" (idéhistoria).
Ordförande. Johan Kärnfelt. Opponent: Tove Andersson. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

16 november 13.15-15.00
Anna Backman, avhandlingsutkast (litteraturvetenskap).
Ordförande: Gunilla Hermansson. Opponent: Johan Revelj. Sal C664.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

23 november 13.15-15.00
Lisa Svensson, avhandlingskapitel (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

30 november 13.15-15.00
Johanna Damaris
, avhandlingskapitel, ”Witchcraft, nature and everyday life” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Anton Svanqvist. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

30 november 13.15-15.00
Philip Lavender, work in progress: “The Underland and Deep Time in Old Norse Literature” (litteraturvetenskap). Sal C664.
Ordförande: Gunilla Hermansson.
Seminariet hålls på både svenska och engelska / The seminar will be held in both Swedish and English.

7 december 13.15-15.00
Lottie Eriksson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan. Opponent: Martin Westerholm.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

14 december 13.15-15.00
Henrik Björck, inledning och kapitel från “hattparaden” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

14 december 13.15-15.00
Nya forskningsidéer (litteraturvetenskap).
Ordförande: Gunilla Hermansson. Sal J670.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

21 december 13.15-15.00
Nya forskningsidéer (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

21 december 13.15-15.00
Nya forskningsidéer (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

11 januari 13.15-15.00
Linnea Ripenberg (SU), avhandlingsavsnitt, ”Racial Plays: Performing Blackness in Northern European Tournaments, c. 1600–1700” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

11 januari 13.15-15.00
Kristel Torgrimsson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

Barn, barndom och kulturella praktiker (BABAKUL)

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Olle Widhe och Anna Nordenstam

BABAKUL HÖSTEN 2021

23 september kl. 15.15–17
Läsning och flickskap: Läsande flickor, läspolitik och det genomlysta subjektet
Sara Andersson, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Via Zoom.

21 oktober kl. 15.15–17 (lokal/zoom)
Att gestalta migration – barnteater, kulturpolitik och barndom
Ylva Lorentzon, fil dr. och universitetslektor, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet

2 december kl. 15.15–17 (C630)
Läsa vuxenpoesi med barn: är det meningsfullt och hur kan man forska på det?
Presentation av diktantologin En bro av poesi
Ann Boglind, pensionerad universitetslektor i svenskämnets didaktik vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, och Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i didaktik med särskild inriktning svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Bibelvetenskapliga seminariet

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

HÖSTEN 2021

Seminarierna äger rum 13.15-15.00 om inget annat anges. Åtminstone inledningsvis kommer höstens seminarier att äga rum på Zoom.

9 september
Crucifixion in early Christianity
Med Gunnar Samuelsson
Opponent: Tobias Ålöw. Ordförande: Rosmari Lillas-Schuil

30 september
Reverberations of revelation: adoption and adaption of the Apocalypse in thrash metal lyrics
Med Tobias Ålöw
Opponent: Gunnar Samuelsson. Ordförande: Tobias Hägerland

20 oktober (16.15–18.00)
Parables and prejudice: How stories about jews becone stories against jews
Gästföreläsning av Amy-Jill Levine (Rabbi Stanley M. Kessler Distinguished Professor of New Testament and Jewish Studies at Hartford Seminary, University Professor of New Testament and Jewish Studies Emerita & Mary Jane Werthan Professor of Jewish Studies Emerita at Vanderbilt University)

21 oktober (16.15–18.00)
When the Bible becomes weaponized: Detecting and disarming jew-hatred
Amy-Jill Levine (Hartford Seminary & Vanderbilt University)
Opponent: Kamilla Skarström Hinojosa. Ordförande: Gunnar Samuelsson

11 november
Justin Martyr’s reception of the birth narratives
Johanna Larsdal
Opponent: David Nyström (Johannelunds teologiska högskola). Ordförande: Tobias Hägerland

2 december
Sexual violence as hegemonic determinative in the hebrew Bible
Theodor Helleberg
Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa

16 december
Betlehems stjärna
Jan Retsö
Opponent: Johanna Larsdal. Ordförande: Tobias Ålöw

Ekogruppen

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, biosemiotik och litteraturdarwinism.

Kontaktperson: Camilla Brudin Borg

Torsdag 28 oktober kl. 13–15

Ekofeminism i samtida nordisk litteratur. Finns det?

Katarina Leppänen, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, lägger fram en text som ska bli en översiktsartikel till Routledge Handbook in Ecofeminism and Literature. Vi diskuterar texten tillsammans, alla är välkomna. (Texten finns tillgänglig två veckor före seminariet. Mejla camilla.brudin.borg@lir.gu.se)

Plats: C630 (Bengt Lidnersrummet), Humanisten, och på Zoom:  https://gu-se.zoom.us/j/69505002042

Fredag 26 november kl. 15–17

Participatory walking methods and tools

Med John Martin, Sustain Earth Institute University of Plymouth.

The seminar will review current approaches to stakeholder engagement and identify current tools available and critically assess their benefits. The seminar will pay particular attention to the development of landscape monitoring indicators thought participatory walking methods and digital tools.

Arrangeras tillsammans med Centrum för digital humaniora.

Plats meddelas senare.

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi respektive institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)

Program vt 22

Vi återkommer med information om plats och länkar i samband med kallelsen till respektive seminarium.

Tisdag den 25 januari kl. 15.15–17.00

Seminarium: Berättelser i svenskämnet och svenskämnets berättelser. Om hållbarhetsarbete i svenskämnet

Anna Lyngfelt (IDPP) presenterar pågående forskning.

Vecka 5

Skrivarinternat för LTS-doktorander.

Tisdag den 1 mars kl. 15.15–17

Seminarium: Quality Literature Education (QUALE)

Företrädare för det nordiska forskningsprojektet QUALE presenterar ett interventionsprojekt om undersökande litteraturundervisning. Under seminariet diskuteras även en publikation från det tidigare danska projektet KiDM. Textunderlag mejlas på begäran.

Tisdag den 15 mars kl. 15.15–17.00

Seminarium: Lärares uppfattningar om skrivande och skrivundervisning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning

Clara Palm, doktorand i forskarskolan SEMLA, presenterar en delstudie i sitt avhandlingsprojekt.

Tisdag den 5 april kl. 15.15–17.00

Framlägg: Anna Backman presenterar ett artikelmanus om barns perspektiv på faktaböcker i förskolan.

Tisdag den 3 maj kl. 16.15–18.00 (OBS! tiden)

Seminarium: Läsmetoder under lupp - konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker

Jenny Wiksten Folkeryd och Åsa af Geijerstam (Uppsala universitet) presenterar sitt VR-finansierade projekt om läspraktiker i samhällsorienterande ämnen i årskurs 5 och 8.

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet),
Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers).

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet VT22

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Vi planerar för en vårtermin med seminarier på plats, men januariseminariet ges över Zoom p.g.a. rådande pandemiläge. För Zoom-länkar och andra praktiska frågor, vänd er till Jens Millkrantz: jens.millkrantz@chalmers.se.

Torsdag 27 januari

Jessica Jewell, Chalmers rymd-, geo- och miljövetenskap, presenterar artikeln ”Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5° C target”. Textunderlag och Zoomlänk rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg.

Torsdag 24 februari

Jens Millkrantz, Chalmers STS, presenterar avhandlingskapitlet ”Foreign Oil and National Fuels: Political attempts to reshape Swedish oil policy, 1932-1934”. Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg.

Torsdag 28 april

Mattias Näsman, Umeå universitet, presenterar under titeln ”’Utan bilen stannar Sverige’: Svensk bilindustri under oljekrisen och den gröna omställningens dynamik”. Textunderlag rekvireras från Mattias Näsman, mattias.nasman@umu.se, en vecka i förväg.

Torsdag 19 maj

Hannah Siegrist, Uppsala universitet presenterar texten ”Närtrafikens détente och platsproduktion i förhandling: Följder av 1972 års tysk-tyska transitavtal”. Textunderlag rekvireras från Hannah Siegrist, hannah.siegrist@idehist.uu.se, en vecka i förväg. OBS! Lokal: J675 på Humanisten, Göteborgs universitet.

Torsdag 16 juni

Andreas Hellenes, Martin Hultman, Per Lundin och Anna Åberg, Chalmers STS, presenterar inledningskapitlet till boken ”Grå reformer, gröna drömmar”. Textunderlag rekvireras från Per Lundin, per.lundin@chalmers.se, en vecka i förväg.

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Maila philip.lavender@lir.gu.se

HÖSTENS PROGRAM 2021: Hamlet

Ons 13 okt (15–17)

“Hamlet's Christian Wasteland” 
(på engelska/in English)

Professor Michael Scott, Senior Dean, Fellow of Blackfriars Hall, University of Oxford
Director of the Future of the Humanities Project, Georgetown University, Washington DC.
Author of Shakespeare: A Complete Introduction (2016) and numerous other works.

Samarrangemang med Högre seminariet vid LIR.

Ordförande/Moderator: Philip Lavender

Seminariet hålls på Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/61231201331

Fre 12 nov – sön 14 nov (tre dagars konferens)

”Hamlet and the North: Origins, Exchanges and Appropriations”
… om Hamlets historia i de nordiska länderna
(programmet släpps snart)

Organiser: Per Siverfors

Konferensen hålls på Zoom.
För att anmäla intresse, skriv till per.sivefors@lnu.se eller philip.lavender@lir.gu.se (på engelska/in English).

VitKrit

VitKrit är ett seminarium och forskarnätverk där medarbetare och studenter inom alla vetenskapliga discipliner vid Göteborgs universitet är välkomna.

Vårt övergripande syfte är att utgöra ett forum för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion kring fenomen som relaterar till kolonialism och rasism.

Kontakt: vitkrit@gu.se