Göteborgs universitet
Bild

Seminarier

Här följer en presentation av de olika seminarieserier som ges vid institutionen, samt aktuella seminarieprogram. Alla intresserade är välkomna!

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Alla är välkomna, ingen föranmälan behövs!
Plats: Sal C664 om inget annat anges
Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Hösten 2023

Lex THX. Historien om Sveriges största medicinska konflikt och den märkvärdige veterinären som skapade den
13/9 kl. 15-17 Sal C664

Maria Josephson, Fil. Dr Idé- och lärdomshistoria. Är bra historisk forskning samma sak som en bra historia? Maria Josephson presenterar boken Lex THX, som handlar om hur veterinären Elis Sandberg från Småland med sitt kalvbräss­extrakt THX gäckade svenska medicinska myndigheter i flera decennier. THX användes först mot cancer, men kom att injice­ras i tiotusentals patienter från 1952 och fram till år 2000. Presentationen fokuserar på arbetet med boken och historien om THX.

Ordförande: Anders Pedersson

Är ersättningsteologi kristen antisemitism?
27 september kl. 15-17 Stora hörsalen

Panelsamtal med Mikael Winninge, översättningsdirektor Svenska bibelsällskapet, Maria Bergius, biträdande domkyrkokaplan Göteborgs stift, Ute Steyer, Rabbin Stockholms judiska församling, Tobias Hägerland och Jennifer Nyström (LIR). 

På seminariet kommer frågor som rör ersättningsteologi belysas från olika perspektiv. Dels från ett praktisk teologiskt håll – hur hanterar vi ersättningsteologi i gudstjänsten? Dels från ett judiskt perspektiv, vilka konsekvenser har ersättningsteologin fått för judar i historien? Dels från ett översättningsperspektiv: Hur ska texter om ”judarna” och ersättningsteologiska utsagor hanteras i den nya översättningen av Nya testamentet (2026)? Och sist men inte minst, de akademiska frågorna: Är ersättningsteologi kristen antisemitism? Och om den ska ersättas – med vad ska den i så fall ersättas?  

Samarrangemang med Bokmässan och Svenska kyrkan 

Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa

 

Angela Steidele - Life, too, is nothing but art – on poetics and stories, his and hers
4/10 kl. 15-17 sal C664 (English)

In numerous novels, biographies and essays, German author and PhD in Literature Angela Steidele has reflected history as present, art as science and love as provocation. During the seminar, Steidele will present her personal poetics as a writer who examines historical topics from the 18th and 19th centuries by drawing attention to the gaps in the tradition of the history of literature and ideas. Steidele's most recent book, Aufklärung. Ein Roman (2022), portrays the promise and abysses of the Enlightenment in Leipzig, with a particular focus on the city’s women as musicians and printers, poets and actors, and natural philosophers. Several of her previous books explore lesbian love in history, such as Männerkleider (2021), Anne Lister (2017; Engl. translation Gentleman Jack)  and Geschichte einer Liebe. Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens (2010).

Chair: Cecilia Rosengren

 

Filomelas förvandlingar
11/10 kl. 15-17 sal C664

Sigrid Scottius Cullhed, docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

Sigrid Schottenius Cullhed, som blev fil.dr i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 2012, och nu är docent och lektor i samma ämne vid Uppsala universitet, presenterar sitt senaste bokprojekt Filomelas förvandlingar (Ellerströms). I denna bok analyserar hon hur den klassiska grekiska myten om Filomela utvecklades till en av västerlandets mest inflytelserika berättelser om sexuellt våld. Hon spårar mytens utveckling från dess tidigaste versioner i förklassisk tid till nutid, med särskilt fokus på hur myten har tjänat som en knytpunkt för föreställningen om inneboende samband mellan sexuellt våld, tystnad och kreativitet

Ordförande: Jenny Bergenmar

 

Ikonmåleri
1/11 kl. 15-17 sal C664

Eva Forsell-Aronsson (Sahlgrenska)

Ordf: Yvonne Leffler

 

Boken och den europeiska civilisationen
8/11 kl. 15-17 sal C664

Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, Enskilda Högskolan Stockholm.

Att läsa har varit vägen till kultur och bildning i Europa. Djupläsning och skumläsning har lagt grund för en hel civilisation: ett rikt inre liv, offentlighetens stora samtal och vetenskapliga framsteg. Men tryckkonsten har också skuggsidor. Utifrån sin bok Bokens folk. En civilisationshistoria från papyrus till pixlar resonerar Halldorf om sambanden mellan bokproduktion, läsning och idéutveckling.

Ordförande: Martin Berntson

 

Att fostra läsare – Läsningens politiska historia i Sverige
15/11 kl. 15-17 sal C664

Linnéa Lindsköld, docent i biblioteks- och informations­vetenskap samt föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås

Lindsköld presenterar forskning om statens styrning av läsning och läsare. Resultaten bygger på det VR-finansierade forskningsprojektet ”Att skapa den läsande medborgaren” som genomförts tillsammans med Åse Hedemark, Uppsala universitet och Anna Lundh, Högskolan i Borås. Projektet har resulterat i flera vetenskapliga artiklar på engelska, nu återstår att skriva en mer tillgänglig monografi på svenska. Vid seminariet kommer ett utkast till bokkapitel att presenteras.

Länk till projektsida: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/att-skapa-den-lasande-medborgaren-offentlig-debatt-och-politik-1945-2017/

Ordförande: Anna Nordenstam

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Höstterminen 2023

18/8 British Federalism & Post-Imperial Britain, 1884–1945 eng
Plats: C444 kl. 13-15
Slutseminarium: Jens Norrby: Visions Beyond Empire:
Opponent: Per Wisselgren, idéhistoria och sociologi, Uppsala
Ordförande: Michael Azar

6/9 Tanter som trycker och tycker. Redaktörer, skribenter, boktryckare och andra intellektuella göteborgskvinnor i 1700-talets offentlighet
Plats: J675 kl. 13-15
Maria J, Cecilia R och Matilda A:
Ordförande: Michael Azar

13/9 Kristel Torgrimsson: avhandlingsframlägg.
Plats: C664 kl. 13-15
Opponent: Christian Lenemark
Ordförande: Ola Sigurdson

27/9 Mia Qurin framlägg av avhandlingskapitel
Plats: C629 kl. 13-15
Opponent: Maria Hymna Ramnehill Ordförande: Yvonne leffler

27/9 Idé Lisa Svensson: Avhandlingskapitel Sv
Plats: J675 kl. 13-15
Opponent: Maya Namoto Ordförande: Michael Azar

4/10 Maggie Kastlund: avhandlingsframlägg
Plats: C664 kl. 13-15
Opponent:
Ordförande: Ola Sigurdson

18/10 Benjamin Eriksson: Genealogiska föreningen – ett nätverk etableras.
Plats: J675 kl. 13-15
Ordförande: Michael Azar

1/11 Prison Reform and Prison Officer Training: The Case of the Swedish Penal Enforcement Act of 1945
Plats: J675 kl. 13-15
Anders Pedersson.

1/11 Miriam Sünder: avhandlingsframlägg
Plats: C664 kl. 13-15
Opponent:
Ordförande: Ola Sigurdson

8/11 Maria Hymna Ramnehill avhandlingsframlägg 
Plats: C629  kl. 13-15
Opponent: Malin Blix
Ordförande: Yvonne Leffler

15/11 Slutseminarium: Anton Svanqvist: Insikt som frigörelse enligt Platon
Plats: C254 kl. 13-15
Opponent: Mats Persson, prof. emeritus, idéhistoria, Uppsala.
Ordförande: Michael Azar

13/12 Doktorandpresentationer: Johan Hjelte & Alice Hymna Ramnehill
Plats: J675 kl. 13-15
Ordförande: Michael Azar

19/12 Slutseminarium: Anna Backman
Plats: C629 kl. 13-15
Opponent: Olle Widhe och Anja Thorsten, docent vid Linköpings universitet.
Ordförande: Anna Nordenstam

20/12 Lydia Heinevik: avhandlingsframlägg
Plats: C629 kl. 13-15
Opponent:
Ordförande: Ola Sigurdson

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Kristina Hermansson och Anna Nordenstam.

 

Höstterminen 2023

Humanisten/Zoom (lokal meddelas senare)

5 oktober kl 13.15-15 (Zoom)

Lydia Wistisen, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet: ”Barnet i Skräpocen: Soptematik, skräpestetik och miljöetik i svensk barnteater från 1960- och 70-talet."

Zoom-länk: https://gu-se.zoom.us/j/61257811612

16 november kl 13.15-15

Annelie Björkhagen Turesson, lektor i socialt arbete vid Malmö universitet: Godnattsagor inifrån ­– familjepraktiker och affiniteter i familjer där pappa är i fängelse

7 december kl 13.15-15

Peter Kostenniemi, postdok i litteraturvetenskap vid Umeå universitet: "Barnlitteraturens obehagliga barn. Vad kan vi lära av dem?".

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

Hösten 2023

Tid: 15.15–17.00

 

7/9 Alkimila Graffito Reconsidered
Gunnar Samuelsson, Göteborgs universitet

Opponent: Kamilla Skarström Hinojosa
Ordförande: Johanna Larsdal

21/9 Bibelsällskapets pågående översättning NT2026
Jonas Holmstrand och Dan Nässelqvist, Svenska Bibelsällskapet
Ordförande: Tobias Hägerland

12/10 You are what you wear: Masculinities and dress in the Pauline letters and their imperial setting
Jeremy Punt, University of Stellenbosch
Opponent: Tobias Ålöw
Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa

9/11 Papers to be presented at SBL Annual Meeting

  • Jennifer Nyström, “Scribal Habits with Jewish Scriptural Quotes in Greek Manuscripts of Romans 9–11: Visible or Made Invisible?” (Paul within Judaism)
  • Johanna Larsdal, “Vagueness as a rhetorical device: Justin Martyr and the Gospels” (Rhetoric and Early Christianity)
  • Tobias Hägerland, “To the Jew First but Also to the Greek: Why Are There Three Pastoral Epistles?” (Disputed Paulines)
  • Tobias Ålöw, “Be Approved (Torah-)Teachers: Reconceptualizing the trapezites-Agraphon“ (Historical Jesus)

    Ordförande: Gunnar Samuelsson

30/11 The meaning of sarx and the theological anthropology of Romans 6–8
Johannes Börjesson, Göteborgs universitet
Opponent: Jennifer Nyström
Ordförande: Tobias Ålöw
 

14/12 Mobility, Controversy, and the Desert Fathers: Biblical Exegesis and Apophthegmata Patrum
Moa Airijoki, Universitetet i Bergen
Opponent: Tobias Hägerland
Ordförande: Jennifer Nyström

 

 

 

 

 

 

Ekogruppen har sedan 2015 anordnat seminarier, workshops och föreläsningar, där både inbjudna gäster och gruppens egna medlemmar presenterar pågående forskning och texter för gemensam läsning läggs fram.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, ny-materialism och klimatperspektiv. LIR:s Ekoseminarier organiseras av Ekogruppen. För att få mer information om gruppens aktivitet via mail – kontakta Camilla Brudin Borg: camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Seminarieserien är öppen och välkomnar nya deltagare.

 

16 Mars 1-2 pm. CET on zoom

Please send an email to Camilla.brudin.borg@lir.gu.se to get the zoom link.

“Envisioning Proximity Tourism with New Materialism”

How to stay proximate with other earthly creatures? 

During the talk, we share our thoughts from a joint journey that has focused on exploring possibilities of proximity tourism, proximate methodologies, and conceptualisations that enable us to stay proximate with other earthly creatures. Our journey has been driven by curiosity on how staying proximate may provide theoretical and epistemological openings to attend to the current planetary tensions and to diversify the ways we enact research – and tourism. By drawing on feminist new materialism, we weave together stories and narratives that can enhance care within multispecies communities.

Outi Rantala, Professor, Responsible Arctic Tourism, University of Lapland and Adjunct professor, Environmental Humanities, University of Turku.
Her ongoing research project Envisioning proximity tourism with new materialism (www.ilarctic.com) involves collaboration of tourism researchers, anthropologists, sociologists, economists, and ecologists. Together the group has been developing more-than-human methodologies.

Emily Höckert, Postdoctoral researcher in Envisioning proximity tourism with new materialism - project (www.ilarctic.com) at the University of Lapland, Finland. Her research approaches questions of hospitality at the crossroads of postcolonial philosophy and environmental humanities, exploring how multispecies communities welcome and take care of each other in tourism settings.

The seminar, hosted by the One by walking network https://www.onebywalking.net, are also welcoming the followers of the Eco-seminar.

 

13 April (13-15 CET)

Ubiquitous Walking: Blending of online and offline approaches towards climate action.

Professor Joane Serrano, University of the Philippines Open University
Plats: Annedalsseminariet, room 326, The School of Global studies and at zoom.

Please send an email to Camilla.brudin.borg@lir.gu.se to get the zoom link.

There is enough evidence that shows the threatening impact of climate change specially to developing countries like the Philippines. But there is also a low level of public awareness about climate change. It is therefore imperative to understand why.

Dr. Serrano’s talk will explore the concept of ubiquitous walking as an approach in addressing the climate crisis and promoting climate action. Ubiquitous walking refers to the blending of online and offline approaches to use walking as a reflexive and learning tool in promoting climate action. The talk will show how ubiquitous walking can be a method to work collaboratively with classmates in producing an OER that reflects the groups’ collective efforts of understanding their chosen topic through walking. She will discuss how it is possible to produce a ‘renewable’ or ‘valuable’ output that can be used by others in science communication, and how science communication practitioners can help address the challenges that is a result of climate changes.

Professor Joane Serrano, is the current dean of the Faculty of Management and Development Studies, University of the Philippines Open University.

She teaches Environmental Advocacy, Communication of Scientific and Technical Information, and Socio-Cultural Perspectives on the Environment. She has a wide array of research interests including sustainability, socio-cultural perspectives on the environment, development and environmental communication, health promotion, gender and indigenous knowledge, and open and distance eLearning (ODeL). She is currently the editor in chief of the UPOU-managed Journal of Management and Development Studies.

Arranged by The walking resarch network One by walking (https://www.onebywalking.net) together with The School of Global studies at Gothenburg university.

 

 

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi respektive institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)

Vi återkommer med information om eventuella länkar i samband med kallelsen till respektive seminarium.

Tisdag den 12 september kl. 15.15–17.00 i C444 (Humanisten)
Seminarium: Tobias Hübinette, Karlstads universitet, presenterar sin forskning om interkulturella och kritiska perspektiv på utbildning med särskilt fokus på frågor om ras och rasism.

Tisdag den 3 oktober kl. 10.15-17.00 i C444 (Humanisten)
Workshop med temats CUL-doktorander inför ASLA-konferensen på Högskolan Dalarna den 18-19 mars 2024.

Vecka 46 Internat med temats doktorander

Tisdag den 14 november kl. 13.15-15.00 (OBS! tiden) Zoom
Framlägg doktorander alt. datasession

Tisdag den 12 december kl. 15.15-17.00 i C444 (Humanisten)
Framlägg doktorander. Anmäl dig till temats ledare om du önskar lägga fram text vid seminariet.

 

Väl mött!

Anna Nordenstam och Ann-Christin Randahl

 

Seminarierna äger rum 16.00-17.00.
För information kontakta Henrik Bogdan (henrik.bogdan@lir.gu.se)
Alla är varmt välkomna!

MAGI, MYTOLOGI OCH MYSTERIUM TREMENDUM. MARJORIE CAMERONS ESOTERISKA KONSTNÄRSKAP
Manon Hedenborg White, Malmö universitet 7 mars (Sal: C664)

THE FANTASY OF PEER GYNT: HENRIK IBSEN'S THEOSOPHICAL RECEPTION
Giuliano D'Amico, Oslos universitet 4 april (Sal: C664)

MODERN ESOTERIC CHRISTIANITY: BETWEEN DEVIANCE AND INNOVATION
Tim Rudbøg, Köpenhamns universitet 16 maj (Sal: C664)

INITIATIONENS PEDAGOGIK. RITUALMAGI SOM LÄRANDEPROCESS I SAMTIDA ESOTERISM
Olivia Cejvan, Lunds universitet 23 maj (Sal: C664)

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Seminarierna hålls i sal J670
För mer information – kontakta Göran Larsson, goran.larsson@lir.gu.se

Alla är varmt välkomna!

Våren 2023

9/3, kl. 16-18 
Daniel Enstedt & Jessica Moberg,   Performative Animism: New Directions   for a Contested Concept in Religious   Studies, Method and Theory in the   Study of  Religions (2023)

20/4, kl. 16-18  
Daniel Andersson, Migration och kulturellförändring – ett bokprojekt  

25/5, kl. 16-18 
Henrik Bogdan & Göran Larsson, The Study of Religions in Sweden   (Bloomsbury) – ett bokprojekt

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU.

Seminarieansvariga: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet),
Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers).

 

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet HT23

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Tors 28 september: Luca Thanei, doktorand i vetenskapshistoria vid ETH Zürich, presenterar ett avhandlingskapitel med arbetsnamnet ”Near-Earth Space: A Reflexive Event in 1976”. Textunderlag rekvireras från luca.thanei@history.gess.ethz.ch en vecka i förväg.

Tors 26 oktober: Linda Andersson Burnett, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, presenterar texten ”Instructing natural-historical travel: Linnaean natural history in Britain and its Empire c. 1750–1830”. Textunderlag rekvireras från Linda Andersson Burnett, linda.andersson- burnett@idehist.uu.se, en vecka i förväg. OBS! Lokal: J335 Humanisten, Göteborgs universitet.

Tors 30 november: Per Lundin, STS Chalmers, presenterar artikelutkastet ”Vittnesseminariet som historisk metod”. Textunderlag rekvireras från per.lundin@chalmers.se en vecka i förväg.

Tors 14 december: Gustav Holmberg, ”From silver to silicon: making astronomical data at the Lund observatory, 1970-1990”. Textunderlag rekvireras från Gustav.Holmberg@lir.gu.se en vecka i förväg. OBS! Lokal: J675, Humanisten, Göteborgs universitet.

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU), gustav.holmberg@lir.gu.se, Per Lundin, per.lundin@chalmers.se, och Jens Millkrantz (Chalmers) jens.millkrantz@chalmers.se.

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Mejla matilda.amundsen.bergstrom@lir.gu.se

 

Hösten 2023

5-7/10 Early Modern Women on Politics and Ethics

Tidigmoderna seminariet arrangerar den internationella konferensen ”Early Modern Women on Politics and Ethics” 5 –7 oktober år 2023 på Humanistiska fakulteten.

Under tre dagar diskuterar ett femtiotal inbjudna forskare hur tidigmoderna kvinnor engagerade sig i och tänkte kring de traditionellt mansdominerade områdena  politik och etik - som filosofer, författare, kritiker, översättare, redaktörer, konstnärer, mecenater, salongsvärdinnor, pamflettister, politiska aktörer, brevskrivare och mycket mer.

Konferensen är tvärvetenskaplig och behandlar bland annat filosofi, idéhistoria, religion, litteratur, konst och bokhistoria. Under 15 tematiska sessioner och fyra keynote-föreläsningar utforskas ämnen som miljö, jämlikhet, kön, utbildning, media, sexualitet, performativitet, spiritualism, passion, krig, religion och agens.

Läs mer här!

Våren 2023 fokuserar vi på omorganisationen när Centrum för digital humaniora (CDH) förvandlas till Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH). Därför är seminarieverksamheten nerbantad, men vi ordnar ett större arrangemang, en temadag om ljudböcker den 31 mars. Mer information om denna hittar du här: Ljudboken! Materialitet • Lyssnare • Röst • Kritik

Vidare samarrangerar GRIDH ett par seminarier, nu närmast (den 2 mars) tillsammans med Karlgren-seminariet, då Mariana Zorkina föreläser om hur hon använt digitala metoder i studiet av kvinnor i Tangdynastins poesi. Mer information om detta arrangemang hittar du här: Women in Tang dynasty poetry: a computational perspective.

Fler arrangemang kommer annonseras under våren. Och till hösten räknar vi med ett mer normalt seminarieprogram igen.