Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Högre seminariet

Institutionen har ett Högre seminarium som är en angelägenhet för samtliga ämnen. Här möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Ingen föranmälan behövs!

Kontaktperson: Johan Kärnfelt

Högre seminariet hösten 2021

Samtliga seminarier hålls på Zoom (alltid samma länk: https://gu-se.zoom.us/j/61231201331), men om pandemibegränsningarna tillåter går vi över till möten på campus under terminens andra hälft.

15 september, klockan 15.15-17.00

Feminist philosophy: Time, history and the transformation of thought

Synne Myreböe, Rudolf Steinerhögskolan i Oslo, Valgerður Pálmadóttir, Historiska och filosofiska institutionen, Islands universitet, och Johanna Sjöstedt, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

”Feminist philosophy: Time, history, and the transformation of thought” var ett nätverk som inom ramen för Nordiskt sommaruniversitet (NSU) arrangerade åtta konferenser i samarbete med universitet i de nordiska länderna. Det är även titeln på en antologi som nästa år publiceras i Södertörn studies in intellectual and cultural history. Syftet med nätverket var att skapa ett rum över tid för att läsa feministisk teori och filosofi på egna premisser och med utgångspunkt i idéhistorieämnets inriktning mot kontextualisering. Projektet samlade över 200 deltagare från fem kontinenter och med en rad olika infallsvinklar. Under presentationen kommer vi att ta upp erfarenheter från projektet och dessutom berätta om den nordiska kvinnoforskningens bakgrund inom NSU.

Ordförande: Cecilia Rosengren
Seminariet hålls på svenska, via Zoom. 

29 september, klockan 15.15-17.00

Natur & kulturs litteraturhistoria

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap, Linköpings universitet, Håkan Möller, Åsa Arping och Mats Jansson

Hur skriver man en hela världens litteraturhistoria? Vid seminariet berättar redaktörerna Franzén och Möller, liksom två av medförfattarna, Arping och Jansson, om boken och arbetet med den.

Ordförande: Johan Kärnfelt
Seminariet hålls på svenska, via Zoom. 

6 oktober, klockan 15.15-17.00

Reading in Safe Spaces: Inclusive Research and Practice through Picturebooks about Migration

Evelyn Arizpe, Professor of Children’s Literature at University of Glasgow

The increase in global migration has sparked an increase in the publication of children’s literature, and especially picturebooks, from all over the world on this topic. This talk will provide an overview of picturebooks from different countries as well as how they can provide a ‘safe space’ to discuss this issue, not only for those readers who have experienced displacement but also for those who have not. The talk is based on research over the past decade, both on picturebooks and on the response of readers and reading mediators, which shows how these multimodal texts can support inclusive practice in both traditional learning contexts and contexts of complex vulnerabilities.

Chair: Kristina Hermansson
The seminar will be held in English, via Zoom.

13 oktober, klockan 15.15-17.00

Hamlet’s Christian Wasteland

Michael Scott, professor of English and Theatre Studies at University of Oxford

William Shakespeare’s “Hamlet”, one of the most famous plays in world literature, was written at the intersection of conflict and uncertainty stemming from the reformation, the rise of individualism and the relative instability of the Tudor dynasty drawing to a close. Three intellectual traditions – Catholicism, Calvinism and Doubt – vie with one another exposing the detritus of the various competing factions, as will be discussed in this talk.

Chair: Philip Lavender
The seminar will be held in English, via Zoom.

20 oktober, klockan 16.15-18.00 (obs tiden!)

Parables and Prejudice: How Stories About Jews become Stories Against Jews

Amy-Jill Levine, Professor of New Testament and Jewish Studies at Vanderbilt University

Some present-day Christian interpretation of parables, in both academy and church, appealing to questionable reconstructions of Jesus’ historical context, seek to make parables relevant by mapping onto first-century Judaism contemporary social problems and present Jesus as the only Jew interested in social justice. Better historical work retains the ethical import of the parables, avoids removing Jesus from his Jewish context, and prevents parable interpretation from promoting anti-Jewish stereotypes.

Chair: Tobias Hägerland
Samarrangemang med Bibelvetenskapliga seminariet
The seminar will be held in English, via Zoom.

3 november, klockan 15.15-17.00

Love, Joe: Talking About and Loving the Letters of Joe Brainard

Daniel Kane, Professor in American Literature, Department of English, at Uppsala University

"In my talk 'Love, Joe' I will discuss my process of gathering and selecting a collection of American artist and writer Joe Brainard's letters, and explore how the letters enable us to see what is otherwise not immediately apparent in previous studies of Brainard’s life and work. Brainard was a major figure in New York City’s vibrant cultural scenes in the 1960s. Throughout his career, he wrote thousands of letters detailing the minutiae of his personal life, his often-funny takes and critiques of his poet and artist friends lives and works, and intimate descriptions of his creative process. The letters show, for example, Brainard as he struggles with and then grows to accept and celebrate his queer sexuality. They help us understand how and why he decided to refuse specialization in order to work in a range of media.  They allow us to see how certain of his friendships with figures including Andy Warhol and Anne Waldman resulted directly in the creation of some of his most indelible works. Perhaps most touchingly, the letters track how and why Brainard ended up refusing to show his works in public from the mid-1980s through his death of Aids-related pneumonia in 1994 in order to devote himself full-time to reading, going to movies and exhibitions, spending time with his friends and lovers… and writing letters."

Chair: Joel Duncan
The seminar will be held in English, in C664.

10 november, klockan 15.15-17.00

Tro inom kärlekens och tillitens horisont

Werner Jeanrond, professor i systematisk teologi, Oslo universitet

I detta seminarium diskuteras begreppet ”tro” i förhållandet till kärlek som den primära teologiska dygden. Dessutom behandlas sambandet mellan tillit och tro i ljuset av nyare filosofiska, antropologiska och sociologiska studier av tillitens personliga, kyrkliga och samhälleliga utveckling och risker.

Ordförande: Ola Sigurdson
Seminariet hålls på svenska, i sal 
C664.

17 november, klockan 15.15-17.00

The Light Ages: Sciences in medieval culture

Seb Falk, PhD at Department of History and Philosophy of Science, Cambridge University

Histories of medieval sciences, especially those written for non-academic audiences, have often focused on big ideas and famous names. The Light Ages is an attempt to write a history of science in the later Middle Ages which focuses on everyday practices of calculation, demonstration, teaching, learning and instrument use.  This talk will examine what we can know about the astronomical skills of a poorly-recorded monk in fourteenth-century England.  We shall discuss what the remarkable life and (perhaps) ordinary achievements of John Westwyk tell us about the place of precise planetary astronomy within monastic life, and within medieval culture more generally.

Chair: Johan Kärnfelt
The seminar will be held in English, via Zoom.

1 december, klockan 15.15-17.00

En oceanisk historia: En studie i tre delar om samspelet mellan människan och havet genom tiderna

Christina Schmidt, fil. dr idéhistoria

Schmidt presenterar en kommande bok om havets idéhistoria. I boken diskuteras yrkesfiskets sociala egenart, och dess historiska rötter; den miljöhistoriska synen på naturförstörelse i allmänhet och exploatering av havet specifikt; liksom några exempel på skönlitterära verk som använt sig av havets humörsvängningar, och människors förhållande till dem, som metaforer för människans livsvillkor.

Ordförande: Johan Kärnfelt 
Seminariet hålls på svenska, i sal 
C664.

8 december, klockan 15.15-17.00

Göran Larsson presenterar sin essäbok Humaniora – en vetenskap som andra?

"Att presentera humaniora som en vetenskap som andra kan förmodligen uppfattas som en kritik, men enligt mig bör ett sådant synsätt snarare ses som ett stöd och försvar av den undervisning och forskning som bedrivs inom humaniora. I min essä diskuteras både externa och interna utmaningar när det gäller humanioras ställning inom både den svenska och internationella forskningsvärlden."

Ordförande: Johan Kärnfelt.
Seminariet hålls på svenska, i sal 
C664.

15 december, klockan 15.15-17.00

Ett seminarium om kulturstrider och statskonst

Mikael Löfgren, författare och kritiker, kulturjournalist och föreläsare, verksam vid Nätverkstan/Kulturverkstan. Han är också LIR-affilierad forskare.

Vad handlade bråken kring Zlatan-statyn, Makode Lindes tårta och Anna Odells ”Okänd, kvinna” om? I sin senaste bok Kulturstrider och statskonst (2021) frilägger Mikael Löfgren konfliktlinjerna i några av samtidens uppmärksammade kulturstrider. Studien hävdar att kulturpolitik som vardagligt förvaltningsarbete i demokratins tjänst bör bedrivas i ljuset av dess potential som politisk-estetisk samhällskraft och argumenterar för att nutidens kulturpolitiska utmaningar kräver historiska perspektiv. Den ställer också frågan om kulturpolitikens uppgift, som samtidigt är dess dilemma, att kombinera kvalitetssträvan och majoritetsprincip, rentav kan utgöra en modell för demokratin?

Ordförande: Åsa Arping.
Seminariet hålls på svenska, i sal 
C664.

Doktorand- och forskarseminariet

Vid doktorand- och forskarseminariet ventilerar institutionens forskare och doktorander avsnitt ur sina kommande avhandlingar och böcker.

Doktorand- och forskarseminariet höstterminen 2021

Zoomlänkar meddelas av ordförande inför varje tillfälle, se kalendariet. Förhoppningsvis kan vi gå över till campusförlagda seminarier under andra läsperioden.

13 september, 13.15-16.00
William Illsley, slutseminarium: Assembling the Historic Environment: Heritage in the Digital Making (litteraturvetenskap).
Ordförande: Mats Malm. Opponenter: Anna Foka (Uppsala) och Kristian Kristiansen (Göteborg).
Seminariet hålls på engelska / The seminar will be held in English.

28 september, 13.15-15.00
Johan Fredrikzon (Stockholms universitet), avhandlingspresentation: Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

28 september 13.15-15.00
Joel Duncan, kapitelutkast till Poetic Drive: Experimental American Poetry in the Age of Automobility: “Trans*porting Eileen Myles” (litteraturvetenskap).

Ordförande: Gunilla Hermansson.
Seminariet hålls på både svenska och engelska / The seminar will be held in both Swedish and English.

28 september 10.15-15.00
Elin Thorsén, slutseminarium.
Opponent: professor Knut A. Jacobsen, Universitetet i Bergen (religionsvetenskap).

Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på engelska / The seminar will be held in English.

12 oktober 13.15-15.00
Anton Svanqvist
, avhandlingsavsnitt: ”Platons dialog Protagoras” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Johanna Damaris. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

19 oktober 13.15-15.00
Maria Ramnehill
, reviderad avhandlingsplan
Ordförande: Gunilla Hermansson. Sal C664.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

19 oktober 13.15-15.00
Anders Pedersson, artikelutkast (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

26 oktober 13.15-15.00
Mia Quirin, avhandlingsutkast (litteraturvetenskap).
Ordförande: Gunilla Hermansson. Sal C664.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

2 november 13.15-15.00
Kristel Torgrimsson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

9 november 13.15-15.00

Zita Karkla, post doc på Institute of Literature, Folklore and Art of University of Latvia, lägger fram sitt pågående forskningsarbete med titeln Embodied Geographies: History of Latvian Women's Writing (litteraturvetenskap).

Ordförande: Jenny Bergenmar. Sal C664.
Seminariet hålls på engelska / The seminar will be held in English.

9 november 13.15-15.00
Jens Norrby, avhandlingskapitel: ”The Calm before the Storm. Imperial Federalism Planning for the End, 1884–1893" (idéhistoria).
Ordförande. Johan Kärnfelt. Opponent: Tove Andersson. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

16 november 13.15-15.00
Anna Backman, avhandlingsutkast (litteraturvetenskap).
Ordförande: Gunilla Hermansson. Opponent: Johan Revelj. Sal C664.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

23 november 13.15-15.00
Lisa Svensson, avhandlingskapitel (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

30 november 13.15-15.00
Johanna Damaris
, avhandlingskapitel, ”Witchcraft, nature and everyday life” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Opponent: Anton Svanqvist. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

30 november 13.15-15.00
Philip Lavender, work in progress: “The Underland and Deep Time in Old Norse Literature” (litteraturvetenskap). Sal C664.
Ordförande: Gunilla Hermansson.
Seminariet hålls på både svenska och engelska / The seminar will be held in both Swedish and English.

7 december 13.15-15.00
Lottie Eriksson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan. Opponent: Martin Westerholm.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

14 december 13.15-15.00
Henrik Björck, inledning och kapitel från “hattparaden” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

14 december 13.15-15.00
Nya forskningsidéer (litteraturvetenskap).
Ordförande: Gunilla Hermansson. Sal J670.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

21 december 13.15-15.00
Nya forskningsidéer (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

21 december 13.15-15.00
Nya forskningsidéer (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

11 januari 13.15-15.00
Linnea Ripenberg (SU), avhandlingsavsnitt, ”Racial Plays: Performing Blackness in Northern European Tournaments, c. 1600–1700” (idéhistoria).
Ordförande: Johan Kärnfelt. Sal J675.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

11 januari 13.15-15.00
Kristel Torgrimsson, avhandlingsavsnitt (religionsvetenskap).
Ordförande: Henrik Bogdan.
Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

Barn, barndom och kulturella praktiker (BABAKUL)

En seminarieserie med anknytning till forskningsområdet Barn, barndom och kulturella praktiker.

Kontaktpersoner: Olle Widhe och Anna Nordenstam

BABAKUL HÖSTEN 2021

23 september kl. 15.15–17
Läsning och flickskap: Läsande flickor, läspolitik och det genomlysta subjektet
Sara Andersson, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Via Zoom.

21 oktober kl. 15.15–17 (lokal/zoom)
Att gestalta migration – barnteater, kulturpolitik och barndom
Ylva Lorentzon, fil dr. och universitetslektor, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet

2 december kl. 15.15–17 (lokal/zoom)
Läsa vuxenpoesi med barn: är det meningsfullt och hur kan man forska på det?
Presentation av diktantologin En bro av poesi
Ann Boglind, pensionerad universitetslektor i svenskämnets didaktik vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, och Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i didaktik med särskild inriktning svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Bibelvetenskapliga seminariet

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.

Kontaktperson: Tobias Hägerland

HÖSTEN 2021

Seminarierna äger rum 13.15-15.00 om inget annat anges. Åtminstone inledningsvis kommer höstens seminarier att äga rum på Zoom.

9 september
Crucifixion in early Christianity
Med Gunnar Samuelsson
Opponent: Tobias Ålöw. Ordförande: Rosmari Lillas-Schuil

30 september
Reverberations of revelation: adoption and adaption of the Apocalypse in thrash metal lyrics
Med Tobias Ålöw
Opponent: Gunnar Samuelsson. Ordförande: Tobias Hägerland

20 oktober (16.15–18.00)
Parables and prejudice: How stories about jews becone stories against jews
Gästföreläsning av Amy-Jill Levine (Rabbi Stanley M. Kessler Distinguished Professor of New Testament and Jewish Studies at Hartford Seminary, University Professor of New Testament and Jewish Studies Emerita & Mary Jane Werthan Professor of Jewish Studies Emerita at Vanderbilt University)

21 oktober (16.15–18.00)
When the Bible becomes weaponized: Detecting and disarming jew-hatred
Amy-Jill Levine (Hartford Seminary & Vanderbilt University)
Opponent: Kamilla Skarström Hinojosa. Ordförande: Gunnar Samuelsson

11 november
Justin Martyr’s reception of the birth narratives
Johanna Larsdal
Opponent: David Nyström (Johannelunds teologiska högskola). Ordförande: Tobias Hägerland

2 december
Sexual violence as hegemonic determinative in the hebrew Bible
Theodor Helleberg
Ordförande: Kamilla Skarström Hinojosa

16 december
Betlehems stjärna
Jan Retsö
Opponent: Johanna Larsdal. Ordförande: Tobias Ålöw

Ekogruppen

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar.

Ämnenas spännvidd är stor, men består bland annat av miljöhistoria, ekokritik, djurstudier, biosemiotik och litteraturdarwinism.

Kontaktperson: Camilla Brudin Borg

Torsdag 28 oktober kl. 13–15

Ekofeminism i samtida nordisk litteratur. Finns det?

Katarina Leppänen, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, lägger fram en text som ska bli en översiktsartikel till Routledge Handbook in Ecofeminism and Literature. Vi diskuterar texten tillsammans, alla är välkomna. (Texten finns tillgänglig två veckor före seminariet. Mejla camilla.brudin.borg@lir.gu.se)

Plats: C630 (Bengt Lidnersrummet), Humanisten, och på Zoom:  https://gu-se.zoom.us/j/69505002042

Fredag 26 november kl. 15–17

Participatory walking methods and tools

Med John Martin, Sustain Earth Institute University of Plymouth.

The seminar will review current approaches to stakeholder engagement and identify current tools available and critically assess their benefits. The seminar will pay particular attention to the development of landscape monitoring indicators thought participatory walking methods and digital tools.

Arrangeras tillsammans med Centrum för digital humaniora.

Plats meddelas senare.

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam (inst. för svenska språket respektive inst. för litteratur, idéhistoria och religion)

Program hösten 2021

Tisdag den 21 september kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/62635084633
Seminarium: Legitimation Code Theory – introduktion av ett ramverk för att undersöka kunskapspraktiker
Vid Göteborgs universitet finns ett nätverk av forskare som är intresserade av ett relativt nytt teoretiskt ramverk, LCT (se t.ex. Maton, 2014). På seminariet den 21 september kommer medlemmar i nätverket (Anki Randahl och Anna-Maria Hipkiss med flera) att presentera några verktyg för analys och ge exempel från sin egen forskning på hur ramverket kan användas för att undersöka undervisning i olika ämnen, kollegiala samtal och texter.

Vecka 42
Skrivarinternat för LTS-doktorander

Tisdag den 19 oktober kl. 15.15–17 Lokal: Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/67658349425
Gästföreläsning: Läromedelsbruk – möjligheter och utmaningar
Caroline Graeske, bit. professor vid Luleå tekniska universitet, berättar om sin rapport Läromedelsbruk i skolan. En kunskapsöversikt – perspektiv och forskning som ingår i utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel, Dir 2019:91.

Tisdag den 16 november kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom/Irl
Program meddelas senare.

Tisdag den 14 december kl. 15.15–17.00 Lokal: Zoom/Irl
Framlägg: Anna Backman presenterar ett artikelmanus om barns perspektiv på faktaböcker i förskolan.

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Gustav Holmberg (Göteborgs universitet),
Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers).

Hösten 2021

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2456 Korsvägen, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8. För zoomlänkar och andra praktiska frågor: vänd er till Jens Millkrantz, jens.millkrantz@chalmers.se.

30 september

Martin Hultman, Ann-Sofie Kall & Jonas Anshelm presenterar sin nya bok Att ställa frågan – att våga omställning: Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971–1991 (Arkiv förlag, 2021). Seminariedeltagarna förbereder sig genom att läsa kap. 6 i boken. Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg.

28 oktober

W. Patrick McCray, the History Department, University of California, Santa Barbara presenterar under titeln “Making Art Work: Engineers, Artists, and Waves of Creative Cultures”. Textunderlag kan rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg. OBS! Seminariet hålls klockan 16.15–18.00 och sker på Zoom.

11 november

Julia Ravanis, STS, Chalmers, presenterar ett avhandlingskapitel med den preliminära titeln ”Practices at FOA’s data processing center”. Textunderlag rekvireras från Julia Ravanis, julia.ravanis@chalmers.se, en vecka i förväg.

9 december

David Dellstig, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, presenterar avhandlingen Den efterfrågade vetenskapen: Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018 (Uppsala, 2020). Textunderlag rekvireras från David Dellstig, david.dellstig@ekhist.uu.se, en vecka i förväg.

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (ca 1400–1800).

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Maila philip.lavender@lir.gu.se

HÖSTENS PROGRAM 2021: Hamlet

Ons 13 okt (15–17)

“Hamlet's Christian Wasteland” 
(på engelska/in English)

Professor Michael Scott, Senior Dean, Fellow of Blackfriars Hall, University of Oxford
Director of the Future of the Humanities Project, Georgetown University, Washington DC.
Author of Shakespeare: A Complete Introduction (2016) and numerous other works.

Samarrangemang med Högre seminariet vid LIR.

Ordförande/Moderator: Philip Lavender

Seminariet hålls på Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/61231201331

Fre 12 nov – sön 14 nov (tre dagars konferens)

”Hamlet and the North: Origins, Exchanges and Appropriations”
… om Hamlets historia i de nordiska länderna
(programmet släpps snart)

Organiser: Per Siverfors

Konferensen hålls på Zoom.
För att anmäla intresse, skriv till per.sivefors@lnu.se eller philip.lavender@lir.gu.se (på engelska/in English).

VitKrit

VitKrit är ett seminarium och forskarnätverk där medarbetare och studenter inom alla vetenskapliga discipliner vid Göteborgs universitet är välkomna.

Vårt övergripande syfte är att utgöra ett forum för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion kring fenomen som relaterar till kolonialism och rasism.

Kontakt: vitkrit@gu.se

Nästa seminarium: Dekoloniala och vithetskritiska perspektiv på svenskspråkig prosa och scenkonst