Länkstig

Johan Kärnfelt

Viceprefekt

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johan Kärnfelt

Johan Kärnfelt (f. 1963) är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion.

Kärnfelts forskning har i huvudsak ägnats den svenska vetenskapshistorien, speciellt astronomihistorien. Hans fokus har i varit på svenskt 1800- och 1900-tal och han har studerat bland annat populärvetenskap, amatörastronomi och tidstandardisiering. Under senare år har han intresserat sig för vetenskapens materialiteter, speciellt de vetenskapliga instrumenten.

Pågående forskning

Tillsammans med Gustav Holmberg slutför Kärnfelt för närvarande ett större projekt kring den svenska amatörastronomins historia (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Parallellt förbereder han ett nytt projekt, även detta tillsammans med bland annat Holmberg, om instrumenteringen vid Vetenskapsakademiens observatorier.

Undervisning och administration

Som universitetslektor i idéhistoria har Kärnfelt undervisat på alla akademiska nivåer.

För närvarande har han uppdrag som Viceprefekt för forskning, som Forskarutbildningskoordinator för idéhistoria och som institutionens IT-samordnare. I den senare kapaciteten sitter han också i Webbprojektets styrgrupp.

Samverkan

Kärnfelt har under många år varit aktiv som föreläsare i astronomirelaterade sammanhang. Han är sedan 2010 skribent för webbupplagan av Svenska astronomiska sällskapets tidskrift Populär astronomi (www.popast.nu). Under 2019 var han redaktör för Sällskapets jublieumsblogg (100.astronomiska.se).