Göteborgs universitet
Bild
Sjöodjur ur Carta Marina

Idé- och lärdomshistoria

Forskningen inom idé- och lärdomshistoria rör sig över stora områden – tematiska, teoretiska och kronologiska. Ett samlande intresse är att med historisk blick utforska idéer i relevanta intellektuella, institutionella, kulturella och samhälleliga sammanhang.

Om ämnet

Forskningen inom idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet rör sig över stora områden – tematiska, teoretiska och kronologiska. Ett samlande intresse är dock att med historisk blick utforska idéer och kunskapsproduktion i relevanta intellektuella, institutionella, kulturella och samhälleliga sammanhang.

Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv tar sig forskningen an en mängd olika ämnen från politik, filosofi och estetik, till vetenskap, teknik och medicin. Teman som studeras vid institutionen är bland annat det kritiska tänkandets villkor och filosofins historia, vetenskapens och kunskapens materialiteter, europeisk identitet och postkolonial teori, miljöhumaniora, genusfrågor, samhällsteorier och modernitetens omvandlingar.

Frågor om tolkning av texter och andra artefakter, begreppshistoria och historiografi är centrala. Forskning om moderna tider (framförallt 1900-talet) dominerar, men ett antal forskare är engagerade i undersökningar av tidigmoderna förhållanden och teman, samt längre historiska diakrona studier. Geografiskt sett har ämnen hemmahörande i europeiska sammanhang en framträdande roll, men även globala ämnen behandlas. Forskningsprofilen motsvaras i vid mening av inriktningar som internationellt omfattas av intellectual history, history of concepts, history of science and technology, history of political ideas samt cultural history.

Pågående forskning diskuteras på institutionens seminarier, alla är välkomna!