Göteborgs universitet

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Seminariet syftar till att synliggöra och stärka forskningen kring äldre tider vid Humanistiska fakulteten, initiera och understödja nya ämnesövergripande forskningsprojekt och utbildningar, samt utveckla forskningskontakter med andra lärosäten och tidigmoderna forskningsnätverk i Sverige och utomlands.

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Maila johanna.johannsdottir.damaris@lir.gu.se.

Kontakt

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, och institutionen för språk och litteraturer.

Verksamhetens planering sker i en tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande arbetsgrupp. Gruppen består av följande personer:

Matilda Amundsen Bergström (forskare i litteraturvetenskap)

Per Sivefors (docent i engelskspråkig litteratur, Linnéuniversitetet)

Cecilia Rosengren (universitetslektor i idé- och lärdomshistoria)

Alexandra Herlitz (universitetslektor i konst- och bildvetenskap)

Sari Nauman (forskare i Historiska Studier)

Johanna Johannsdottir Damaris (doktorand i idéhistoria)

Vi tar gärna emot idéer och förslag! Kontakta någon av oss.