Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Seminariet syftar till att synliggöra och stärka forskningen kring äldre tider vid Humanistiska fakulteten, initiera och understödja nya ämnesövergripande forskningsprojekt och utbildningar, samt utveckla forskningskontakter med andra lärosäten och tidigmoderna forskningsnätverk i Sverige och utomlands.

Kontakta oss

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, institutionen för språk och litteraturer, institutionen för svenska språket och institutionen för kulturvetenskaper.

Verksamhetens planering sker i en tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande arbetsgrupp. Gruppen består av följande personer:

Philip Lavender (forskare i litteraturvetenskap)

Matilda Amundsen Bergström (forskare i litteraturvetenskap)

Paul Borenberg (doktorand i historia)

Alexandra Fried (universitetslektor i konst- och bildvetenskap)

Per Sivefors (docent i engelskspråkig litteratur, Linnéuniversitetet)

Britt-Marie Karlsson (universitetslektor i franska)

Cecilia Rosengren (universitetslektor i idé- och lärdomshistoria)

Alexandra Herlitz (universitetslektor i konst- och bildvetenskap)

Vi tar gärna emot idéer och förslag! Kontakta någon av oss, eller mejla philip.lavender@lir.gu.se

elefant