Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Tidigmoderna seminariet

Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Seminariet syftar till att synliggöra och stärka forskningen kring äldre tider vid Humanistiska fakulteten, initiera och understödja nya ämnesövergripande forskningsprojekt och utbildningar, samt utveckla forskningskontakter med andra lärosäten och tidigmoderna forskningsnätverk i Sverige och utomlands.

Program

Våren 2021 har temat Tidigmoderna iscensättningar

Tors 18 mars (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Perry McPartland, Assistant Professor, University of Agder

“Death and Torture by Candlelight: John Webster and the New Performance Possibilities Offered by the Blackfriars Theatre”

(på engelska/in English)

Ons 24 mars (15:15–17:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Peter K. Andersson, universitetslektor vid Örebro Universitet

“Will Kemp och den moderna humorns framväxt”

(på svenska/in Swedish)

[Samarrangemang med LIR Högre seminariet. Ordförande: Cecilia Rosengren]

Tors 8 april (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Anna Swärdh, universitetslektor vid Stockholm Universitet

“The Early Modern Formal Letter: Examples from the Correspondence of Helena, Marchioness of Northampton”

(på engelska/in English)

Tors 15 april (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Elisabeth Lutteman, PhD och timlärare vid Uppsala Universitet

“The Seductress, the Lover, the Rogue: Singers and their Songs in John Marston’s The Dutch Courtesan

(på engelska/in English)

Tirs 11 maj (13:15–15:00) Zoom (skriv till philip.lavender@lir.gu.se för länk)

Hedvig Mårdh, lektor vid Uppsala Universitet

“Iscensättningar av det gustavianska – i stumfilm och teater”

(på svenska/in Swedish)

Arbetsgruppen för Tidigmoderna seminariet tar gärna emot förslag och önskemål om kommande program. Maila philip.lavender@lir.gu.se .

Kontakt

Tidigmoderna seminariet administreras från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, men verksamheten finansieras även av institutionen för historiska studier, och institutionen för språk och litteraturer.

Verksamhetens planering sker i en tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande arbetsgrupp. Gruppen består av följande personer:

Philip Lavender (forskare i litteraturvetenskap)

Matilda Amundsen Bergström (forskare i litteraturvetenskap)

Paul Borenberg (doktorand i historia)

Per Sivefors (docent i engelskspråkig litteratur, Linnéuniversitetet)

Britt-Marie Karlsson (universitetslektor i franska)

Cecilia Rosengren (universitetslektor i idé- och lärdomshistoria)

Alexandra Herlitz (universitetslektor i konst- och bildvetenskap)

Vi tar gärna emot idéer och förslag! Kontakta någon av oss, eller mejla philip.lavender@lir.gu.se

elefant