Göteborgs universitet

Forskningsområden

Vid institutionen bedrivs forskning inom litteraturvetenskap, teaterstudier, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi. Här finns även projekt inom området digital humaniora.

Utöver individuell forskning arbetar vi aktivt för att forma en stark och konkurrenskraftig tvärvetenskaplig forskning, som kan bidra till att skapa en komplett miljö där forskning och utbildning på olika nivåer samverkar.

På institutionen är vi övertygade om att ett lyckat samarbete mellan institutionens olika discipliner kan leda till forskningsmässiga synergier, skapa ett mångvetenskapligt kreativt klimat och därmed större konkurrenskraft i kampen om externa forskningsmedel och intressanta forskare, doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå.

Med förankring i befintlig forskning vid institutionen och i planer på kommande forskningssatsningar har sex institutionsövergripande forskningsområden utkristalliserats. Dessa konkretiseras i seminarieserier, kurser och forskningsprojekt, och de kan också utvecklas till forskningsprofiler. För närmare information om verksamheten se respektive område:

Tidigmoderna seminariet