Göteborgs universitet

En magister- eller masterexamen ger behörighet till forskarstudier och kan leda till fler karriärvägar även internationellt genom att studera och praktisera utomlands under studierna.

Du kan läsa till en magister- eller masterexamen antingen genom att läsa program eller genom att sätta ihop fristående kurser. Här kan du läsa mer om vad som ska ingå i din studieplan om du vill ta examen genom att läsa fristående kurser. Läs mer om behörighet, examensbeskrivningar och hur det är att studera på avancerad nivå längre ned på sidan. Har du frågor och vill ha stöd i studieplaneringen? Kontakta din studievägledare.

Magisterexamen i litteraturvetenskap

För att kunna ansöka om magisterexamen behöver du läsa totalt 60 högskolepoäng. Så här fördelar sig dessa 60 hp:

  • 15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
  • 30 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 15 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, dvs redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 15 hp ska vara på avancerad nivå.
  • 15 hp magisterexamensarbete i huvudområdet.

Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Masterexamen i litteraturvetenskap

För att kunna ansöka om masterexamen behöver du läsa totalt 120 hp. Så här fördelar sig dessa 120 hp:

  • 15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
  • 15 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet eller kurser som räknas till huvudområdet.
  • 60 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 30 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, dvs redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 30 hp ska vara på avancerad nivå.
  • 30 hp masterexamensarbete.

Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Obligatoriska kurser inom huvudämnet litteraturvetenskap

De obligatoriska kurserna ska kombineras på tre olika sätt som nedan.
På höstterminerna ges kurserna: Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar LV2111 7,5 hp (period 1, sept-nov) Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning LV2112 7,5 hp (period 2, nov-jan).

På vårterminerna ges kurserna: Litteraturhistorien teori och praktik LV2121 7,5 hp (period 1, jan-mars) Litteraturhistorisk fördjupning LV2122 7,5 (period 2, mars-juni)

Alternativ 3: ”Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar”, 7,5 högskolepoäng (LV2111), ”Litteraturhistoriens teori och praktik”, 7,5 högskolepoäng (LV2121).

Kurser på avancerad nivå inom huvudområdet litteraturvetenskap

Introduktion till digital humaniora 15 hp LV2170
Delnings- och deltagarkulturer 15 hp LV2180
Det goda livet: en ekokritisk fördjupning 7,5 LV2162
Ämnesfördjupningskurs/Läskurser 7,5 hp LV2220-2250

Fiktion för unga 7,5 hp LV2150
Recensionens teori och praktik 7,5 hp LV2140
Fältkurs 15 hp LIR206 Introduktion till forskningsbaserade fältkurser
Humanioras historia, identitet och praxis 15 hp LIR201
Det kritiska tänkandets praktik 15 hp LIR202

Magister-och masterexamenskurser

Magisterexamensarbete LV2211 15 hp
Masterexamensarbete LV2311 15 hp
Masterexamensarbete LV2321 30 hp

Examensbeskrivingar

Alla examensbeskrivningar hittar du här.

Behörighet

För att ha tillträde till kursutbudet på avancerad nivå krävs att du har en kandidatexamen eller uppfyller kraven för en sådan. För tillträde till Magister- respektive masterexamensarbete krävs minst 60 hp i litteraturvetenskap med progression (grundkurs och fortsättningskurs) samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Du är också behörig om du har en kandidatexamen i moderna språk med litterär inriktning, även om du inte har läst ämnet litteraturvetenskap på grundnivå. Du ska dessutom ha språkkunskaper motsvarande SvB/3 och EnA/5.