Länkstig

Det kritiska tänkandets praktik

Kurs
LIR202
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-22257
Ansökan stängd

Om utbildningen

Att tänka kritiskt är en efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Här får du reflektera teoretiskt och öva dig praktiskt i denna humanistiska färdighet. Kursen är ett samarbete mellan ämnena litteraturvetenskap, teaterstudier, idé- och lärdomshistoria och religionsvetenskap/teologi. Detta innebär att de kulturella uttrycken text, idé och rit står i fokus för en gemensam undersökning kring textkritik och översättningsproblematik, religions-, medie- och ideologianalys. Kursen ger användbara redskap för vidare studier i humaniora, men också för andra vetenskapsområden.

Kursen ges både som fristående kurs och som en obligatorisk del av masterprogrammet Kritiska studier 120 hp där den läses termin två.

Behörigheter och urval

Behörighet

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Godkänt resultat från LIR201, Humanioras historia, identitet och praxis (15 hp) rekommenderas, men är inget krav. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om ditt mål är en magister- eller masterexamen i litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier räknas kursen till samtliga tre huvudområden. Den kan också läsas som ett komplement till studier i andra ämnen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten