Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete

Kurs
LV2321
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24560
Ansökan stängd

Om utbildningen

Att skriva en masteruppsats i litteraturvetenskap innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter praktiskt, i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetets gång fördjupar du din förtrogenhet med vetenskaplig metod inom litteraturvetenskaplig forskning, samt tränar din förmåga att inom givna tidsramar planera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift. Du uppövar dessutom din förmåga att kritiskt granska andras såväl som ditt eget vetenskapliga arbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne. Dessutom krävs godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav minst 30 hp i huvudområdet litteraturvetenskap, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.