Länkstig

Recensionens teori och praktik

Kurs
LV2140
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22260

Om utbildningen

Är du intresserad av kritik och vill lära dig att skriva recensioner? I den här kursen få du träna dig i olika kritiska och recenserande framställningssätt och dina texter får respons såväl av kursdeltagare som lärare. Genom kurslitteratur och seminariediskussioner får du inblickar i kritikens plats i den offentliga kulturdebatten, historiskt och idag, och en medvetenhet om recensionens genre- och mediehistoria. Kursen är tänkt att utveckla både språksäkerhet, kritisk kompetens och kreativitet. Stor vikt läggs vid att träna upp ett realistiskt förhållningsätt till deadlines och utrymmesgränser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs universitetsstudier om sammanlagt 90 hp. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.