Länkstig

Humanistisk fältstudiekurs

Kurs
LIR206
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12258

Om utbildningen

Vad händer när humanister träder ut i fält? Vilka möjligheter uppstår när det vi studerar i första hand inte bestäms som text, utan som just fält, i termer av konkreta former av kulturell produktion, distribution och konsumtion?

Kursen inleds med en introduktion till olika fältstudieperspektiv och -praktiker, såväl traditionellt etnografiska som prövande humanistiska och konstnärliga. Introduktionen lägger lika mycket fokus på praktiska övningar som på seminariediskussioner om teori och metod. Här läggs grunden för ett individuellt fältarbete som studenten genomför under terminens andra hälft och redovisar i en avslutande rapport.

Det finns möjlighet att utföra den praktiska delen av fältstudien lokalt, på annan ort eller utomlands.  

Kursen ges både som fristående kurs och som en valbar del av masterprogrammen Kritiska studier och Digital humaniora . Kursen kan fungera som materialinsamlande och förberedande kurs inför ett magister- eller masterexamensarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression där det ingår ett kandidatexamensarbete i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne om minst 15 hp, eller motsvarande. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.