Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturvetenskap, Masterexamensarbete

Kurs
LV2311
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24559
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här får du omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter praktiskt, i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetets gång fördjupar du din förtrogenhet med litteraturvetenskaplig metod, samt tränar din förmåga att inom givna tidsramar planera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift. Du uppövar dessutom din förmåga att kritiskt granska andras såväl som ditt eget vetenskapliga arbete. Du kan välja att skriva masteruppsats om 15 hp om du redan har skrivit en magisteruppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav minst 30 hp inklusive ett magisterexamensarbete om 15 hp i huvudområdet litteraturvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.