Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Delnings- och deltagarkulturer

Kurs
LV2180
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen undersöker hur samtida digital teknologi påverkar samhälle, kultur och forskning. Du får undersöka och analysera tillgängliggörande och förmedling genom digitala medier liksom olika strategier för publikt deltagande och medproducerande. Kursen ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och nya publiceringskulturer. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne där det ingår kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs också språkkunskaper motsvarande SvenskaB/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.