Länkstig

Delnings- och deltagarkulturer

Kurs
LV2180
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen undersöker hur samtida digital teknologi påverkar samhälle, kultur och forskning. Du får undersöka och analysera tillgängliggörande och förmedling genom digitala medier liksom olika strategier för publikt deltagande och medproducerande. Kursen ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och nya publiceringskulturer. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne där det ingår kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs också språkkunskaper motsvarande SvenskaB/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Efter studierna

Tillsammans med ytterligare kurser på avancerad nivå kan kursen ingå i en magister- eller masterexamen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, laborationer, gruppövningar och studiebesök. En väsentlig del av kursen bygger på individuella förberedelser och inläsning av kurslitteratur. Nätbaserade undervisningsmoment kan förekomma. 

Undervisningsspråk: svenska Undervisning på engelska förekommer. 

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten