Länkstig

Humanioras historia, identitet och praxis

Kurs
LIR201
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12257
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Det humanistiska vetenskapsområdet debatteras livligt. Vilken är humanioras identitet? Hur ser de humanistiska kunskapsformerna ut och vilken är deras samhälleliga relevans? Hur skall humaniora förstås i relation till andra kunskapsområden?

På denna tvärvetenskapliga kurs problematiserar vi olika tolkningstraditioner och kulturvetenskapliga metoder. Kursen ger färdigheter och verktyg för vidare studier i humaniora, samt en bred humanistisk kompetens för alla med intresse för vår mänskliga historia och samtid. Kursen är ett samarbete mellan litteraturvetenskap, teaterstudier, idéhistoria och religionsvetenskap.

Kursen ges både som fristående kurs och som en obligatorisk del av masterprogrammet Kritiska studier 120 hp där den läses termin 1.

Behörigheter och urval

Behörighet

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om ditt mål är en magister- eller masterexamen i litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier räknas kursen till samtliga tre huvudområden. Den kan också läsas som ett komplement till studier i andra ämnen.

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten