Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14561
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14562
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen handlar om det utopiska berättandet om "det goda livet" – om alternativa sätt att organisera livet, ibland under uttalat miljömässiga ledstjärnor, ibland med andra fokus såsom estetiska eller sociala.
Ett vanligt argument inom ekokritiken är att vi behöver nya berättelser för att det ska kunna ske en omställning mot en hållbarare livsstil. På denna kurs får du fördjupa dig i nutida teorier såväl som i historiskt orienterade perspektiv som problematiserar föreställningar om det goda livet. Med fördjupade teoretiska redskap kommer vi särskilt rikta in oss på idéer om det goda livet så som nyttigt, aktivt, utåtriktat kontra föreställningar som värdesätter kontemplation, vila och isolering från omvärlden, och vi tittar på berättelser om självhushållning kontra konsumtionsinriktade livsstilar.
Vi läser också litterära exempel från ett brett spann ur den västerländska litteratur- och idéhistorien, men gör även utflykter till andra kulturer. Intressant från vårt tematiska perspektiv är exempelvis paradismyten, det utopiska traktatet, revolutionära tankar från Arts & Craftsrörelsen, 60- och 70-talens miljöinriktade protester, SF-litteraturens utopiska berättande samt dagens mediala uttryck med berättelser som ex. om den danske energiske "bonnerøven" och Mandelmanns utopiska trädgårdar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.