Länkstig

Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet

Kurs
LV2162
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12274
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

KURSEN GES HÖSTEN 2022 SOM DISTANSKURS.

Kursen handlar om det utopiska berättandet om "det goda livet" – om alternativa sätt att organisera livet, ibland under uttalat miljömässiga ledstjärnor, ibland med andra fokus såsom estetiska eller sociala.
Ett vanligt argument inom ekokritiken är att vi behöver nya berättelser för att det ska kunna ske en omställning mot en hållbarare livsstil. På denna kurs får du fördjupa dig i nutida teorier såväl som i historiskt orienterade perspektiv som problematiserar föreställningar om det goda livet. Med fördjupade teoretiska redskap kommer vi särskilt rikta in oss på idéer om det goda livet så som nyttigt, aktivt, utåtriktat kontra föreställningar som värdesätter kontemplation, vila och isolering från omvärlden, och vi tittar på berättelser om självhushållning kontra konsumtionsinriktade livsstilar.
Vi läser också litterära exempel från ett brett spann ur den västerländska litteratur- och idéhistorien, men gör även utflykter till andra kulturer. Intressant från vårt tematiska perspektiv är exempelvis paradismyten, det utopiska traktatet, revolutionära tankar från Arts & Craftsrörelsen, 60- och 70-talens miljöinriktade protester, SF-litteraturens utopiska berättande samt dagens mediala uttryck med berättelser som ex. om den danske energiske "bonnerøven" och Mandelmanns utopiska trädgårdar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.