Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturhistorisk fördjupning

Kurs
LV2122
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.