Länkstig

Litteraturhistorisk fördjupning

Kurs
LV2122
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22259
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar ett litteraturhistoriskt problemområde med anknytning till ett eller flera pågående forskningsprojekt vid institutionen. Kursen kan fokusera på ett problem eller en genre som följs genom litteraturhistorien eller den kan erbjuda en fördjupning i en litteraturhistorisk period. De historiska texterna diskuteras i dialog med aktuell forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.