Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella alumnträffar för yrkeslärare

De tio lärosäten som idag erbjuder yrkeslärarprogrammet har ett nätverk för olika typer av samverkan. Ett gemensamt initiativ är att arrangera nationella alumnträffar. Genom att samverka kan vi åstadkomma det som inte är möjligt eller svårt att genomföra på egen hand.

Alumnträffen är en mötesplats för före detta studenter i yrkeslärarutbildning, det vill säga behöriga yrkeslärare oavsett var och när man har gått sin yrkeslärarutbildning eller när man har tagit sin examen. Vi välkomnar även obehöriga yrkeslärare även om det innehåll som behandlas vid dessa träffar utgår från att man har en yrkeslärarexamen.

Vi planerar att genomföra regelbundna alumnträffar som en typ av kompetensutveckling i aktuella och angelägna områden. Träffarna kommer att genomföras i mötesverktyget Zoom.

Den 24 november 2020 genomfördes den första alumnträffen som hade temat Bedömning i apl. Arrangörer av just denna träff var Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Linköpings universitet och Göteborgs universitet. Före träffen kunde de som hade anmält sig ta del av inspelade resurser som belyste tre områden på temat. Dessa var:

  • digitala multimodala loggböcker under APL på Lillerudsgymnasiet. En film från ett projekt vid Karlstad universitet som presenterade av Ann-Britt Enochsson och Annika Ådefors.
  • trepartssamtalet i apl. En presentation av Susanne Gustavsson vid Göteborgs universitet och ett samtal om apl-besök med två yrkeslärare.
  • matriser för bedömning. En presentation av Viveca Lindberg vid Stockholms universitet. Presentationen handlar om matriser för bedömning i olika sammanhang i yrkesutbildning.

Nätverksträffen hade cirka 450 anmälningar och vid själv träffen medverkade ca 250 personer. I vissa fall hade flera samlats vid samma dator. Intresset var således stort. Nätverksträffen inleddes gemensamt och därefter delades anmälda deltagare i slumpvisa grupper för diskussion och erfarenhetsutbyte. En padlet öppnades för dokumentation av samtalen och för kommentarer. Vidare användes chatten för frågor och övrig kommunikation. Efter träffen fick de anmälda en återkoppling i form av sammanfattning av den samlade dokumentationen från samtalen om apl. Här fanns också förslag på kommande nätverksmöten. 

Nästa alumnträff äger rum den 13 april. Då är temat Specialpedagogik och yrkesutbildning. Ansvariga för träffen den här gången är Umeå universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet. Målet är att kunna sprida inbjudan så brett som möjligt samt givetvis till de som hade anmält sig till första träffen. Vi har också en plan för nätverksmöte hösten 2021 och våren 2022.