Göteborgs universitet
Bild
Alumn
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Nationella alumnträffar för yrkeslärare

De tio lärosäten som idag erbjuder yrkeslärarprogrammet har ett nätverk för olika typer av samverkan. Ett gemensamt initiativ är att arrangera nationella alumnträffar. Genom att samverka kan vi åstadkomma det som är omöjligt eller svårt att genomföra på egen hand.

De tio lärosäten som idag erbjuder yrkeslärarprogrammet arrangerar sedan hösten 2020 nationella alumnträffar. Den nationella alumnträffen är en mötesplats för före detta studenter i yrkeslärarutbildning, oavsett var och när man har gått sin utbildning eller när man har tagit sin examen. Vi välkomnar även yrkeslärare utan examen eller legitimation och studenter även om det innehåll som behandlas vid dessa träffar utgår från att man har en yrkeslärarexamen. Alumnträffen är en form av kompetensutveckling i aktuella och angelägna områden. Träffarna genomförs i mötesverktyget Zoom.

Nästa alumnträff genomförs torsdagen den 19/10 kl 15.00–17.00. Temat är bedömning och ämnesbetyg. Ansvariga lärosäten: Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Linköpings universitet.

Program med inspelad presentation att ta del av före träffen och länk finns här.

Välkommen!