Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella alumnträffar för yrkeslärare

De tio lärosäten som idag erbjuder yrkeslärarprogrammet har ett nätverk för olika typer av samverkan. Ett gemensamt initiativ är att arrangera nationella alumnträffar. Genom att samverka kan vi åstadkomma det som inte är möjligt eller svårt att genomföra på egen hand.

De tio lärosäten som idag erbjuder yrkeslärarprogrammet arrangerar sedan hösten 2020 nationella alumnträffar. Den nationella alumnträffen är en mötesplats för före detta studenter i yrkeslärarutbildning, oavsett var och när man har gått sin utbildning eller när man har tagit sin examen. Vi välkomnar även obehöriga yrkeslärare och studenter även om det innehåll som behandlas vid dessa träffar utgår från att man har en yrkeslärarexamen. Vi planerar att genomföra regelbundna alumnträffar som en form av kompetensutveckling i aktuella och angelägna områden. Träffarna genomförs i mötesverktyget Zoom.

Alumnträffen hösten 2020 hade temat Bedömning i apl. Arrangörer var Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Linköpings universitet och Göteborgs universitet. Före träffen kunde de som hade anmält sig ta del av inspelade resurser som belyste digitala multimodala loggböcker under apl, trepartssamtalet i apl samt matriser för bedömning. Nätverksträffen inleddes gemensamt och därefter delades deltagarna i slumpvisa grupper för erfarenhetsutbyte och diskussion. En padlet öppnades för dokumentation av samtalen och för kommentarer. Efter träffen fick de anmälda en återkoppling av den samlade dokumentationen. 

Alumnträffen våren 2021 hade temat Specialpedagogik och yrkesutbildning. Ansvariga för träffen den här gången var Umeå universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet. De resurser som gjordes tillgängliga före alumnsträffen handlade om normer och förhållningssätt inom specialpedagogik, undervisning för elever med neuropsykiatriska svårigheter samt specialpedagogiska anpassningar i yrkeslärarens undervisning.

Höstens alumnträff kombineras med den årliga yrkeslärarkonferensen som arrangeras av Linnéuniversitet den 17 november. Temat den här gången är Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du som anmäler dig får ta de del av forskning och utvecklingsarbete cirka två veckor före konferensen. För mer information: 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/yrkeslararkonferensen-2021/