Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Uppdragsutbildning

Vi utbildar och forskar i alla våra ämnen nära myndigheter, företag och civilsamhället. Vi har därmed stor erfarenhet av att kombinera akademiska kunskaper och färdigheter med samhällets behov.

Institutionen för kulturvetenskaper erbjuder kompetensutveckling och vidareutbildningar till organisationer, myndigheter och företag. Det kan vara endagsutbildningar, enstaka föreläsningsserier eller längre ”traditionella” universitetskurser. Vi utformar även utbildningar efter era behov och önskemål om innehåll, omfattning och undervisningsform. Vi gör idag t.ex. en doktorandkurs inom likabehandlings- och mångfaldsarbete för Chalmers.

Med grund i vår mångvetenskapliga kulturforskning erbjuder vi uppdragsutbildningar till exempel i:

  • barns och ungas delaktighet i demokratiska processer
  • medie- och informationskunnighet
  • bildanalys
  • jämställdhets- och mångfaldsarbete
  • omvärldsanalys för kulturinstitutioner och kulturföretag