Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation

Prefekten leder det dagliga arbetet på institutionen, med ledningsgruppen, avdelningscheferna samt institutionsrådet vid sin sida. Ledningsgruppen består av prefekt, proprefekt, viceprefekter, utbildningsansvarig, samt avdelningscheferna.

Institutionen är indelad i fyra avdelningar

Avdelningen för genusvetenskap

Utgörs av ämnet genusvetenskap (inklusive masterprogrammet Gendering Practices).

Avdelningen för estetik

Utgörs av ämnena filmvetenskap, konst- och bildvetenskap och musikvetenskap (inklusive kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap och GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning).

Avdelningen för kultur

Utgörs av ämnena kulturstudier, etnologi och barn- och ungdomskultur (inklusive kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati, kursen KAH100 Kvalificerad yrkespraktik för humanister 30 hp, samt kurser inom Lärarutbildningen).

Avdelningen för verksamhetsstöd

Utgörs av den administrativa personalen (inklusive studievägledare).

 

Institutionsrådet

Institutionsrådet fungerar rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet.

Rådsmedlemmar

Mats Björkin, prefekt (ordförande)
Alexandra Herlitz, universitetslektor
Catharina Thörn, universitetslektor
Mats Jönsson, professor
Jeanette Sundhall, universitetslektor
Helena Holgersson, universitetslektor
Gunilla Zachau, personalhandläggare
Netta Hibsher, doktorand
Liv Larsson, studentrepresentant
Elvira Wolmersjö, suppleant

Adjungerade medlemmar

Tobias Pontara, tf proprefekt
Marita Rhedin, arbetsmiljöombud
Jan Eriksson, arbetsmiljöombud
Lena Kolvik, administrativ chef