Göteborgs universitet

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö och eftersträvar mångfald, jämställdhet och breddat deltagande för en socialt och hållbar arbets- och studiemiljö. I vårt dagliga arbete följer vi också upp det stora engagemang för miljö och hållbarutveckling som finns bland våra studenter och inom de kulturvetenskapliga forskningsfälten.