Göteborgs universitet
Länkstig

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd sköter institutionens administration. Arbetet leds av administrativ chef, som ingår i institutionens ledningsgrupp.

Vi som arbetar vid avdelningen för verksamhetsstöd

 

Camilla Alvhage
Studievägledare
Tel: 031-786 4580
studievagledning.genus@kultur.gu.se

Studievägledning vid insitutionen

Lena Falk
Utbildningsadministratör
Tel: 031-786 4859
lena.falk@gu.se

Lise-Lotte Gustafsson

Studievägledare
Tel: 031-786 5321
lise-lotte.gustafsson@gu.se
Studievägledning vid insitutionen

Marie Louise Hagelberg

Ekonom
Har hand om frågor kring budget, prognos, uppföljning, projektekonomi, fakturering.
Tel: 031-786 4136
marie-louise.hagelberg@gu.se

Martin Jacobsson

Administrativ chef
martin.jacobsson@gu.se

Gila Javanbakht

Utbildningsadministratör
Tel: 031-786 2788
gila.javanbakht@gu.se

Erik Pedersen
Kommunikatör
Tel: 031-786 61 34
erik.pedersen@gu.se

Gunilla Zachau

Personalhandläggare
Personal- och doktorandadministratör, behörighetsadministratör, gudok- och arkivsamordnare, inköpssamordnare, miljörepresentant.
Tel: 031-786 6160
gunilla.zachau@gu.se