Göteborgs universitet
Bild
Färgade stenar staplade på varandra
Länkstig

Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i tider av kris (FUDEM)

Den nationella forskarskolan Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i tider av kris (FUDEM) utgör en mångvetenskaplig miljö, inom vilken juniora och seniora forskare i etnologi, genusvetenskap, kulturstudier och musikvetenskap undersöker de varierande kulturella former och uttryck som illiberal populism tar sig i kristider, liksom olika former av motstånd mot illiberalism och populism.