Göteborgs universitet
Bild
Studenter samtalar i soffa
Foto: Johan Wingborg

Studera hos oss

Vi har utbildningar för dig som är engagerad i samhälls- och kulturfrågor och som vill utveckla kunskaper inom områden som kulturpolitik, vardagslivets kultur, kultur och demokrati, genus och jämställdhet. Hos oss finns utbildningar för dig som är intresserad av kultur och konstnärliga uttrycksformer som film, konst och musik och som vill lära dig mer om hur de kan förstås ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv.

Du kan läsa fristående kurser, kurspaket eller utbildningsprogram. Genom att skräddarsy ditt program kan du få den inriktning du själv är intresserad. Vi erbjuder också möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Våra utbildningar ger dig kompetenser som är användbara när du arbetar eller vill arbeta inom utbildnings- eller kultursektorn, som samhällsplanerare, med kulturpolitiska frågor, som projektledare eller entreprenör. Du kan också välja att läsa praktikkurser, både fristående och inom program.

Många möjligheter till en examen

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap

Kandidatprogram, 180hp

Det här är programmet för dig som vill ligga steget före. Du ser hur dagens teknikutveckling kan användas för att skapa och uppleva bland annat medier och konst. Du vill ha specialistkompetens i förståelse av estetiska samt vetenskapliga processer och företeelser, och du älskar att arbeta i grupp och vill lära dig mer om projektarbete och dess metodik.

Kultur

Kandidatprogram, 180hp

Vill du lära dig att både analysera och ta del i samhälls- och kulturdebatten? På det här programmet kommer du lära dig att granska kulturpolitiska beslut, se hur traditioner upprättas och lära om de komplexa maktförhållanden som formar stadsrummet. Tillsammans undersöker vi hur kulturella värderingar skapas och speglas genom estetiska uttryck som text, bild, musik och film.

Fristående kurser

Vill du studera på kvällstid eller på halvfart? Kanske vill du bara läsa en kurs under en termin eller halva terminen. Vi har alla möjligheter för dig som vill bredda dina kunskaper inom film-, genus-, konst och bild-, kultur- eller musikvetenskap.

På avancerad nivå har vi även kurser inom kulturstudier, etnologi och barn- och ungdomskultur.

Kan det till och med vara vägen till en examen?

Genom att läsa fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå får du både möjligheten att prova på olika ämnen du är intresserad av samtidigt som du skaffar dig specialistkompetens inom just ditt intresseområde. Några av fördelarna med att läsa fristående kurser är att det ger dig en stor frihet, valmöjligheter och flexibilitet.

Du kan också välja att läsa ämnen vid andra fakulteter, andra universitet eller till och med utomlands under en period.

Vill du veta mer om hur du ska gå till väga för att ta ut en examen med hjälp av fristående kurser kan du kontakta vår studievägledare.

Video (2:01)
Många möjligheter med fristående kurser!
Video (8:07)
Hur är det att vara student på KUV?

Masterprogram - utbildningar på avancerad nivå

Video (1:56)
Studenten Karin Swahn beskriver programmet Kultur och Demokrati

Kultur och demokrati

Masterprogram, 120hp

På masterprogrammet Kultur och demokrati fokuseras förhållandet och spänningen mellan kultur och demokrati. Här undersöks sätt att organisera maktfördelning i våra samhällen, demokratins förutsättningar och infrastruktur; hur demokrati möjliggörs men också utmanas. Kultur utforskas både i form av estetiska praktiker och som sätt leva. Vi undersöker frågor som kulturens förändrade roll i förhållande till ekonomin och vad det betyder för synen på offentlighet och demokrati.

Video (1:52)
Gendering Practices - a students perspective

Genuspraktiker

Masterprogram, 120hp

Vill du förändra världen? Vill du utmana sociala och kulturella normer om genus, etnicitet, sexualitet, klass, ålder och funktionalitet? Är du intresserad av att arbeta med frågor om genus och jämställdhet i din vardag? Om du har en bakgrund i, eller intresse för, feministisk teori och vill vara en positiv förändring i samhället ska du söka till masterprogrammet i Gendering Practices.

Studiemiljö

På Institutionen för kulturvetenskaper möter du som student kunniga och engagerade lärare och all undervisning äger rum i moderna, tekniskt välutrustade lokaler. Förutom föreläsningar och seminarier erbjuds du möjlighet att diskutera litteraturen kopplad till olika undervisningsmoment tillsammans med dina medstudenter i mindre grupper. Det förekommer också att grupparbeten förläggs till olika kulturinstitutioner eller olika offentliga miljöer i Göteborg med omnejd. Som student på Nya Humanisten är du del av en inspirerande och dynamisk utbildningsmiljö där du dagligen möter studenter från många olika humanistiska ämnen.

Video (1:00)
Följ med en student