Göteborgs universitet
Bild
Studenter samtalar i soffa
Foto: Johan Wingborg

Studera hos oss

Vi har utbildningar för dig som är engagerad i samhälls- och kulturfrågor och som vill utveckla kunskaper inom områden som kulturpolitik, vardagslivets kultur, kultur och demokrati, genus och jämställdhet. Hos oss finns utbildningar för dig som är intresserad av kultur och konstnärliga uttrycksformer som film, konst och musik och som vill lära dig mer om hur de kan förstås ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv.

Du kan läsa fristående kurser, kurspaket eller utbildningsprogram. Genom att skräddarsy ditt program kan du få den inriktning du själv är intresserad. Vi erbjuder också möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Våra utbildningar ger dig kompetenser som är användbara när du arbetar eller vill arbeta inom utbildnings- eller kultursektorn, som samhällsplanerare, med kulturpolitiska frågor, som projektledare eller entreprenör. Du kan också välja att läsa praktikkurser, både fristående och inom program.

Våra kandidatprogram

Kultur

Kandidatprogram, 180hp

Vill du lära dig att både analysera och ta del i samhälls- och kulturdebatten? På det här programmet kommer du lära dig att granska kulturpolitiska beslut, se hur traditioner upprättas och lära om de komplexa maktförhållanden som formar stadsrummet. Tillsammans undersöker vi hur kulturella värderingar skapas och speglas genom estetiska uttryck som text, bild, musik och film.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap

Kandidatprogram, 180hp

Det här är programmet för dig som vill ligga steget före. Du ser hur dagens teknikutveckling kan användas för att skapa och uppleva bland annat medier och konst. Du vill ha specialistkompetens i förståelse av estetiska samt vetenskapliga processer och företeelser, och du älskar att arbeta i grupp och vill lära dig mer om projektarbete och dess metodik.

Våra masterprogram

Genuspraktiker

Masterprogram, 120hp

Vill du förändra världen? Vill du utmana sociala och kulturella normer om genus, etnicitet, sexualitet, klass, ålder och funktionalitet? Är du intresserad av att arbeta med frågor om genus och jämställdhet i din vardag? Om du har en bakgrund i, eller intresse för, feministisk teori och vill vara en positiv förändring i samhället ska du söka till masterprogrammet i Gendering Practices.

Kultur och demokrati

Masterprogram, 120hp

På masterprogrammet Kultur och demokrati fokuseras förhållandet och spänningen mellan kultur och demokrati. Här undersöks sätt att organisera maktfördelning i våra samhällen, demokratins förutsättningar och infrastruktur; hur demokrati möjliggörs men också utmanas. Kultur utforskas både i form av estetiska praktiker och som sätt leva. Vi undersöker frågor som kulturens förändrade roll i förhållande till ekonomin och vad det betyder för synen på offentlighet och demokrati.

Många möjligheter till en examen

Fristående kurser

Vill du bygga din egen examen och själv välja vilka kurser du vill läsa? Då passar det bra att läsa fristående kurser!

För att kunna ta ut en kandidatexamen behöver du läsa kurser på grundnivå som totalt blir 180 högskolepoäng vilket motsvara tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Våra huvudområden vid Institutionen för kulturvetenskaper är film-, genus-, konst och bild-, kulturanalys och musikvetenskap.

När det gäller de resterade 90 hp som du har kvar att läsa så kan du fritt välja kurser. Kanske vill du läsa flera kurser hos oss vid Institutionen för kulturvetenskaper eller något annat? Välj själv om du vill läsa kurser på heltid, deltid, kvällstid eller distans. Det finns också möjlighet att räkna in vår praktikkurs och utlandsstudier i din examen.

Du kan sikta mot en examen men börja med en fristående kurs som du sedan kan räkna in i en examen längre fram.

Navigate to video: Mer frihet med fristående kurser
Video (2:02)
Mer frihet med fristående kurser

Rekommenderade studiegångar

Att läsa en rekommenderad studiegång innebär att du kombinerar kurser i ett huvudområde med kurser i andra ämnen för att skapa din unika kompetens. Studiegångarna innehåller studier om 180 högskolepoäng som därmed leder fram till en kandidatexamen. Genom att studera ett huvudområde tillsammans eller andra ämnen som du själv väljer, kan du nå en bred kandidatexamen som ger dig fördelar på arbetsmarknaden. Vid institutionen ger vi förslag på rekommenderade studiegångar inom våra respektive ämnesområden som du kan använda för att nå en kandidatexamen.

Behöver du hjälp att planera dina studier? Kontakta din studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Prova på!

Utbytesstudier och praktik

Nyfiken på studier utomlands?

Funderar du på att studera eller praktisera utomlands under en period? Du som är student vid Göteborgs universitet har många olika möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Var du kan studera beror på vilka avtal du är behörig att söka till

Gör praktik under eller efter studierna

Våra utbildningar är i grunden teoretiska men är samtidigt inriktade mot att omsättas i olika yrkesrelaterade sammanhang. På de flesta av våra program finns ett praktikmoment där våra studenter ska omsätta sina teoretiska kunskaper i fältet. Vi erbjuder också en fristående praktikkurs om 30 hp som du kan kombinera med andra fristående kurser eller programkurser när du skapar din egen kandidatexamen.

Möt våra studenter och alumner

Vill du veta mer?

På Institutionen för kulturvetenskaper möter du som student kunniga och engagerade lärare och all undervisning äger rum i moderna, tekniskt välutrustade lokaler. Förutom föreläsningar och seminarier erbjuds du möjlighet att diskutera litteraturen kopplad till olika undervisningsmoment tillsammans med dina medstudenter i mindre grupper. Det förekommer också att grupparbeten förläggs till olika kulturinstitutioner eller olika offentliga miljöer i Göteborg med omnejd. Som student på Nya Humanisten är du del av en inspirerande och dynamisk utbildningsmiljö där du dagligen möter studenter från många olika humanistiska ämnen.